Przejdź do Treści
Policy

Polityka Speakup

SpeakUp to internetowa i telefoniczna infolinia, która służy do zgłaszania problemów związanych z etyką, a także pozwala nam na zarządzanie przypadkami jej naruszenia. Dzięki SpeakUp osoby pracujące w Capgemini mogą skorzystać z porad niezależnych konsultantów.

Korzystanie z tego narzędzia jest dobrowolne i poufne i zapewnia anonimowość (z wyjątkiem krajów, w których nie byłoby to zgodne z lokalnym prawem). Jest udostępniane przez Capgemini dla wszystkich zespołów, a także dla naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

SpeakUp, nasza działająca 24 godziny na dobę, internetowa i telefoniczna infolinia ds. etyki, może być wykorzystywana do zgłaszania swoich wątpliwości oraz w celu prośby o poradę lub wskazówki dotyczące działań lub zachowań, które:

  • są niezgodne z naszymi wartościami i aspiracjami etycznymi określonymi w naszym Kodeksie etyki biznesowej i w powiązanych wytycznych;
  • są niezgodne z obowiązującym prawem, przepisami i wewnętrznymi wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami;
  • mogą znacząco wpływać na interesy Grupy Capgemini i jej podmiotów stowarzyszonych.

Polityka SpeakUp jest dostępna w następujących językach:

EN | AR | CZ | NL | DA | EU-ES | FI | FR | FR-MA | DEEN-HU | HU | IT | JP | NO | PL | PO | ROZH | SL | ES | SE | RU | VN