Przejdź do Treści

Handel detaliczny

Zmieniające się wymagania konsumentów napędzają cyfrową transformację.

W ciągu ostatnich dwóch lat zachowania i oczekiwania klientów znacznie się zmieniły, przyspieszając trendy w branży detalicznej. Ponieważ kanały cyfrowe i fizyczne łączą się, a klienci oczekują połączonych doświadczeń we wszystkich punktach styku, sprzedawcy detaliczni muszą przyjąć kompleksową strategię omni-channel – wspieraną przez dane, technologię i procesy biznesowe, które umożliwią elastyczną, zwinną sieć sprzedaży i realizacji – aby spełnić oczekiwania dzisiejszych klientów.

„W miarę jak sprzedawcy detaliczni stają w obliczu zwiększonej presji na marże, wynikającej z rosnących kosztów utrzymania pracowników, transportu, energii i bardziej zmiennych rynków, a także wrażliwości cenowej wśród klientów, organizacje muszą przyjąć strategię insight-driven commerce — taką, która sprzyja zdolnościom adaptacyjnym i optymalizacji po to, aby mogły one konkurować i odnosić sukcesy w nowej erze połączonego handlu i dostaw. Kluczem do sukcesu będzie zrównoważenie doświadczenia, szybkości i kosztów obsługi”.

Lindsey Mazza, Globalny Lider ds. Handlu Detalicznego

    Corner Shop – czyli sklep przyszłości

    Sklep w Londynie, w którym kwitnie zaangażowanie klientów i sprzedaż detaliczna.

    Co dziś liczy się dla konsumentów?

    Nastroje konsumentów zmieniły się dramatycznie, sprawdź edycję 2023 naszego flagowego raportu CRI, aby odkryć najnowsze trendy.