Nasze SUKCESY w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Konferencja klimatyczna ONZ COP27: od obietnic do skutecznych działań w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

Realizacja celów klimatycznych wymaga podjęcia wspólnych działań – odważnych i szybkich kroków. W Capgemini koncentrujemy się więc na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań, które są jednocześnie praktyczne i ambitne. Wykorzystujemy do tego naszą bogatą wiedzę dotyczącą najnowszych technologii i korzystamy z doświadczenia w zrównoważonej transformacji firm z wielu branż. Dzięki danym, technologii i inżynierii możemy skutecznie zaangażować się w działania, które mają na celu zminimalizowanie emisji CO2 i dążenie do zrównoważonego świata.

Swoją obecnością na COP27 chcieliśmy pokazać, jak ważne jest dla nas jasne stanowisko dotyczące wyzwań klimatycznych i dzielenie się swoimi przemyśleniami. Wierzymy, że w ten sposób wspieramy inne organizacje bardziej ambitnym i zdecydowanym działaniu.

Czas na rozmowy już minął. Teraz przyszła pora na pełne, terminowe, integracyjne i zakrojone na szeroką skalę działania – zachęcamy do lektury artykułów, w których prezentujemy spostrzeżenia na temat zrównoważonego rozwoju. Wskazujemy kierunek i jesteśmy gotowi pomóc innym firmom wykonać ten skok naprzód za pomocą praktycznych i konkretnych działań, aby zapewnić sobie przyszłość, której wszyscy pragniemy.


Przyszłość zaczyna się teraz.

“Zrównoważoną przyszłość możemy osiągnąć tylko dzięki silnej współpracy z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.”

Aiman Ezzat, CEO

  BUDOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

  Zrównoważona przyszłość wymaga wspólnego działania, odważniejszego przywództwa i inteligentniejszych technologii. Przesuń, aby dowiedzieć się więcej.

  Future Proofing Innovation

  Seria rozmów skupiona na strategicznym temacie zrównoważonego rozwoju w innowacjach.

  Zrównoważona przyszłość

  Aby było możliwe wypracowanie trwałych, znaczących rozwiązań, wiodące głosy z dziedziny biznesu, środowisk akademickich i rządu muszą wyjść ze spójnym komunikatem.

  Droga do niskoemisynego wodoru

  Jednym z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie celów net-zero jest przejście z tradycyjnych paliw na bardziej ekologiczne źródła energii.

  Ku zrównoważonemu rozwojowi społecznemu

  Ostatnie lata ujawniły kruchość systemów społecznych na całym świecie.

  Droga ku zerowej emisji netto

  Rośnie presja wywierana na instytucje finansowe, by podejmowały działania w związku z inicjatywami ESG.

   Klimat i technologia

    MNIEJ ODPADÓW, MNIEJ NIEPRZEMYŚLANYCH ZAKUPÓW. BUDOWANIE MODELU ZAKŁADAJĄCEGO OBIEG ZAMKNIĘTY

    Gospodarka o obiegu zamkniętym może znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć presję na wykorzystywanie wyczerpywalnych zasobów. Przesuń, aby dowiedzieć się więcej.

    Gospodarka cyrkularna dla zrównoważonej przyszłości

    W jaki sposób organizacje mogą wzmocnić pozycję konsumentów i przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym?

    Dlaczego marnowanie żywności jest problemem każdego z nas?

    Marnowanie żywność jest znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Odpadki nadal stanowią poważny problem w całym cyklu życia żywności.

    Mniej nieprzemyślanych zakupów to mniejsze marnotrawstwo.

    Czy model gospodarki o obiegu zamkniętym jest korzystny zarówno dla Twojej firmy, jak i dla planety? Dowiedz się tego z naszego podcastu.

     Zrównoważony rozwój i energia

     Wpływ samochodów na zrównoważony rozwój

     Wartość generowana dla miast, deweloperów,firm i konsumentów.

     Zrównoważony rozwój z perspektywy różnych sektorów

      ZIELONE IT

      Jeśli technologia ma poprowadzić nas ku lepszej przyszłości, nie może pozostawiać po sobie zbyt dużego śladu węglowego. Przesuń, aby dowiedzieć się więcej.

      Zrównoważone IT

      Działy IT odpowiadają za znaczną część śladu węglowego, jaki jest pozostawiany przez organizacje.

      Zrównoważone aplikacje IT w Mercedes Benz AG

      Zespół Capgemini zmodernizował powszechnie wykorzystywaną usługę back-office Mercedes-Benz AG.

      Czas na zieloną rewolucję w dziale IT Twojej organizacji

      Autor artykułu: Gunnar Menzel, CTIO, North & Central Europe.