Przejdź do Treści

Podejście do ESG

To najlepszy moment na wykorzystanie technologii i potencjału, jaki drzemie w człowieku, po to by sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym.

Webinarium dla inwestorów w ESG

Dyrektor generalny (CEO) Aiman Ezzat zaprezentował naszą politykę i priorytety w grudniu 2021 r.

Kwestie ESG są osadzone w naszej strategii korporacyjnej, skupiając się na ośmiu priorytetach istotnych dla wspólnego sukcesu

Chcemy być fundamentem naszego ekosystemu na rzecz trwałego pozytywnego wpływu na ESG. Wykorzystując ducha i energię płynącą z zespołów Capgemini oraz naszą doskonałość operacyjną, innowacyjne zasoby i partnerstwa o wartości dodanej, stale poprawiamy nasze wyniki w zakresie ESG. Opracowujemy także rozwiązania i usługi, które znacznie poprawiają wyniki naszych klientów w zakresie ochrony środowiska.

Dlatego koncentrujemy się na ośmiu ważnych priorytetach ESG, które mają znaczący pozytywny wpływ na model biznesowy Capgemini i czynniki stymulujące kreowanie korzyści, a także na naszych interesariuszy.

Nasza polityka ESG

Opublikowany w listopadzie 2021 r. dokument dotyczący polityki ESG Capgemini określa nasze zobowiązania, podejście i priorytety w kwestiach ochrony środowiskowa, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Osiem priorytetów Capgemini

Środowisko

Priorytet A | Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r. i stanie się przedsiębiorstwem neutralnym emisyjnie.

Priorytet B | Doprowadzenie do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez pomaganie naszym klientom w realizacji ich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Społeczeństwo

Priorytet C | Nieustanne inwestowanie w naszych wykwalifikowanych pracowników poprzez wyjątkowe doświadczenia rozwijające umiejętności niezbędne w przyszłości.

Priorytet D | Zwiększanie poziomu zróżnicowania, inkluzywności i hybrydowości środowiska pracy.

Priorytet E | Wspieranie włączenia cyfrowego w naszych społecznościach.

Ład korporacyjny

Priorytet F | Wspieranie zróżnicowanego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.

Priorytet G | Utrzymywanie przez cały czas wysokich standardów etycznych w celu zapewnienia wzajemnego rozwoju .

Priorytet H |
Ochrona i zabezpieczanie danych, infrastruktury i tożsamości.

Jedenaście celów Capgemini

Środowisko

Cel 1
Osiągnięcie neutralności węglowej dla naszej własnej działalności najpóźniej do 2025 roku, dla całego łańcucha dostaw do 2030 roku oraz zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku*.

Cel 2
Przejście na 100% odnawialną energię elektryczną do 2025 r. oraz pojazdy elektryczne do 2030 roku.

Cel 3
Wsparcie naszych klientów w zaoszczędzeniu 10 milionów ton Co2 do 2030 roku.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju środowiska

*Naszym początkowym celem, opublikowanym w naszej polityce ESG w 2021 roku, było osiągnięcie zerowej emisji netto na długo przed 2050 rokiem. Od tego czasu udoskonaliliśmy nasze cele zerowe netto zgodnie z inicjatywą Science Based Target (SBTi ) nową normą Corporate Net-Zero Standard. Dopracowane cele Capgemini dotyczące zerowej emisji netto zostały ocenione przez SBTi i zostały zatwierdzone w lipcu 2022 roku. Naszym nowym celem głównym netto zero jest osiągnięcie 90% redukcji emisji dwutlenku węgla w zakresach 1, 2 i 3 do 2040 roku, w porównaniu z poziomem bazowym z 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Capgemini Environmental Sustainability Report 2021/2022
Odpowiedzialność społeczna

Cel 4
Zwiększenie średniej liczby godzin edukacyjnych na pracownika o 5% każdego roku w celu zapewnienia regularnego uczenia się przez całe życie.

Dowiedz się więcej o możliwościach nauki i rozwoju.

Cel 5
40% kobiet w naszych zespołach przed rokiem 2025
Dowiedz się więcej na temat Diversity and Inclusion.

Cel 6
5 mln ludzi wspieranych przez nasz program włączenia cyfrowego, do 2030 roku.

Dowiedz się więcej na temat włączenia cyflowego.
Zarządzanie

Cel 7
30% kobiet na stanowiskach kierowniczych w 2025 roku.

Dowiedz się więcej na temat Diversity and Inclusion.


Cel 8
Utrzymanie najlepszego w swojej klasie ładu korporacyjnego.

Dowiedz się więcej o działaniach naszego Zarządu

Cel 9
Utrzymanie wyniku oceny etycznej pomiędzy 7-10 wśród ponad 80% osób zatrudnionych.

Dowiedz się więcej o naszej kulturze etycznej.

Cel 10
Do 2030 roku dostawcy pokrywający 80% wartości zakupów z poprzedniego roku, zobowiążą się do przestrzegania naszych standardów ESG.

Dowiedz się więcej na temat odpowiedzialnego biznesu.


Cel 11
Bycie liderem w dziedzinie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa

Dowiedz się więcej na temat cyberbezpieczeństwa i ochrony danych

Zanurz się głębiej w tematykę ESG w dedykowanej sekcji zamieszczonej na naszych stronach dotyczących Relacji inwestorskich.