Przejdź do Treści

Nasza kultura etyczna

Siedem wartości Capgemini, czyli: uczciwość, odwaga, zaufanie, wolność, radość, skromność i duch zespołowy wyraża naszą osobowość i naszego ducha.

Podczas gdy stale rozwijamy naszą kulturę, nasze wartości pozostają niezmienne: nigdy nie zapominamy o tym, kim jesteśmy. Jesteśmy głęboko przedsiębiorczy, cenimy i wspieramy indywidualną swobodę i podejmowanie inicjatyw w zgodzie z naszymi wartościami.

Rozumiemy naszą kulturę etyczną jako cel, który ma przyświecać postępowaniu wszystkich osób z naszego zespołu na całym świecie. To nic innego, jak etyczne podejście, które opiera się na zadawaniu pytań, zastanawianiu się nad powodami naszych działań i decyzji. Wymaga ono postawy dociekania i wykorzystuje dialog i debatę do argumentowania i definiowania, co w naszej działalności oznacza “właściwe postępowanie”, zgodne z naszymi wartościami.

Jedna z Najbardziej Etycznych Firm Świata (World’s Most Ethical Companies®)

Każdego roku rozwijamy kulturę etyczną firmy, stale doskonaląc nasze podejście. Dzięki temu staliśmy się jedną z najbardziej zaufanych i szanowanych firm, wyróżnioną dziesięć razy z rzędu przez Instytut Ethisphere® tytułem jednej z Najbardziej Etycznych Firm Świata (World’s Most Ethical Companies®).

Dekada pod znakiem etyki

To wyróżnienie podkreśla naszą pozycję jako etycznego pracodawcy i odpowiedzialnej firmy.

W Capgemini dbamy o ludzi, a zaangażowanie w działania na rzecz ochrony i promowania praw człowieka są głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Respektowanie tych podstawowych praw jest warunkiem osiągnięcia naszych celów. Dbałość o przestrzeganie praw człowieka stanowi podstawę naszego nadrzędnego Kodeksu etyki biznesowej oraz innych polityk. Dbałość ta rozciąga się na cały nasz ekosystem — od łańcucha dostaw, przez klientów, po społeczności lokalne, w których działamy. Aby umożliwić rozpatrywanie wszelkich naruszeń praw człowieka, nasza infolinia ds. etyki SpeakUp jest dostępna przez całą dobę.

Nasz Kodeks etyki biznesowej określa, kim chcemy być, i przekłada nasze wartości na zasady etyczne i oczekiwane zachowania.

Program szkoleniowy Capgemini został zreorganizowany w 2021 r., aby wspierać i promować kulturę etyczną wewnątrz firmy, zapewniając każdemu z naszego zespołu wszystko, czego potrzebuje, aby zgłębić wiedzę o wartościach i kulturze etycznej wewnątrz Grupy. Szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich i odbywa się każdego roku.

Jako jedna z Najbardziej Etycznych Firm Świata, od dziesięciu lat poświęcamy czas na wspólne rozmowy o etyce. Regularnie prosimy nasze zespoły o informacje zwrotne, dzięki czemu poszerzamy nasze rozumienie kwestii kultury etycznej i jej wzmacniania. Chcemy mieć pewność, że dążąc do bycia coraz lepszym pracodawcą, działamy zgodnie z tymi opiniami.

Capgemini ufa członkom zespołu i oczekuje od nich zgłaszania problemów etycznych w dobrej wierze. SpeakUp, nasza działająca 24 godziny na dobę internetowa i telefoniczna infolinia ds. etyki, to nie tylko narzędzie — to zobowiązanie do wysłuchania naszych pracowników i pracownic, uczciwości podczas badania, rygorystycznej sprawiedliwości organizacyjnej, zachowania poufności i ochrony osób zgłaszających problem przed wszelkimi formami odwetu.

Kultura etyczna Capgemini napędza naszą wizję sztucznej inteligencji. Jako lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, jesteśmy zaangażowani we wdrożenie sztucznej inteligencji w sposób zapewniający wyraźne korzyści w zaufanych ramach.

Kodeks etyki dla sztucznej inteligencji wskazuje nam, jak włączyć myślenie etyczne do naszej pracy związanej ze sztuczną inteligencją. Zawiera on konkretne przykłady z realizowanych przez nas projektów i ma na celu ułatwienie dyskusji na temat etyki w firmie z naszymi klientami i interesariuszami.

Konflikt interesów może przytrafić się każdej osobie, ale musi zostać zgłoszony do pracodawcy i rozstrzygnięty. Opracowaliśmy poufne internetowe narzędzie do zarządzania konfliktami interesów o nazwie Declare, które pomaga zarządzać wszelkimi problemami.

Nasza polityka dotycząca konfliktów interesów (Conflict of Interest, CoI) ma pomóc pracownikom zrozumieć, jak je identyfikować i zgłaszać oraz zarządzać nimi.