Jak działamy

Łącząc głębokie zaangażowanie w sprawy naszych klientów z podejściem pełnym pasji do działania i wiedzą naszych wykfalifikowanych zespołów, oferujemy najlepsze rozwiązania, w pełni wykorzystujące możliwości dostępnych technologii. 

Koncentracja na innowacjach technologicznych

Zawsze o krok do przodu jeśli chodzi o innowacje – jesteśmy pasjonatami ich potencjału jako drogi do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz lepszego sposobu pracy i życia. Wraz z naszymi klientami i partnerami odkrywamy przyszłość, aby uzyskać faktyczny wpływ na biznes. Od rygorystycznych ram, które przyspieszają innowacje, po intensywne badania i rozwój, które potwierdzają wartość nowych technologii – pomagamy naszym klientom przewidywać przyszłe trendy, oceniać ich potencjał i korzystać z nich w sposób odpowiedzialny. 

Pełna znajomość branży

Korzystamy z rozległej specjalistycznej wiedzy branżowej i dogłębnego zrozumienia unikatowych wyzwań i możliwości, przed którymi stoją nasi klienci. Ta dogłębna znajomość działalności biznesowej naszych klientów, w połączeniu z możliwościami branżowymi i globalną skalą naszej działalności, oznacza, że jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb i celów. 

Współpraca na wszystkich poziomach

Od początku istnienia firmy zawsze działamy jako partner naszych klientów, a nie dostawca usług. Dzięki relacjom opartym na głębokim zaufaniu, zrozumieniu i współpracy opracowujemy rozwiązania, które pomagają naszym klientom sprostać najbardziej palącym wyzwaniom teraźniejszości – jednocześnie dostarczamy proaktywne pomysły, dzięki którym te rozwiązania będą się sprawdzać również w przyszłości.

Doskonałość w realizacji

Realizując z sukcesem ponad 10 tys. projektów rocznie, łączymy pasję do zrozumienia potrzeb naszych klientów z umiejętnością podejmowania wyzwań z dużą sprawnością i pomysłowością. Nasze procesy i metodyki zostały opracowane w taki sposób, abyśmy byli w stanie wykorzystać najlepsze pomysły i wiedzę specjalistyczną z całego świata do rozwiązywania konkretnych problemów naszych klientów — a także dostarczać te rozwiązania szybko i skutecznie. Dzięki temu udało nam się osiągnąć wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 95% oraz wskaźnik zadowolenia klientów 4,25/5. 

Partner w transformacji

Nasz globalny ekosystem partnerów technologicznych — od hiperskalerów takich jak AWS, Microsoft i Google, po szerszy ekosystem uznanych i wschodzących firm technologicznych — jest strategicznym atutem dla naszych klientów. Wraz z tymi partnerami pomagamy przekształcać doświadczenia klientów i procesy biznesowe, a w ostatecznym rozrachunku również obsługiwane przez nich rynki, poprzez uwolnienie zaawansowanych możliwości cyfryzacji.

Inwestujemy w naszych pracowników

Nasi pracownicy są kluczem do kreowania przyszłości, której pragniemy dla naszej firmy, naszych klientów i naszego świata. Dzięki światowej klasy programom rozwojowym i kulturze współpracy nieustannie inwestujemy w naszych pracowników, aby pomóc im zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do nadania technologii ludzkiego charakteru, którego potrzebuje świat.