Przejdź do Treści

Ekosystem innowacji

Dzisiejsza sytuacja na rynku stwarza liderom biznesu doskonałą okazję do zweryfikowania swoich strategii. Potrzeba bycia przedsiębiorstwem szybkim, elastycznym, odpowiedzialnym i innowacyjnym nie jest już opcją — to konieczność. Innowacyjność jest jednak zbyt często postrzegana jako odrębny element działalności, a nie jako jej podstawa.

W Capgemini jesteśmy pasjonatami innowacji jako drogi do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz lepszego sposobu pracy i życia. Wraz z naszymi klientami i partnerami wykorzystujemy najnowsze technologie i sposoby myślenia, aby tworzyć przyszłościowe rozwiązania, które przynoszą rzeczywiste efekty biznesowe. Od rygorystycznych ram, które przyspieszają innowacje, po intensywne prace badawczo-rozwojowe mające na celu udowodnienie wartości technologii przyrostowych i przełomowych, pomagamy klientom przewidywać przyszłe trendy, oceniać ich potencjał i korzystać z nich w sposób odpowiedzialny.

Nasz ekosystem innowacji łączy technologię, sieć startupów B2B oraz sprawdzone metodyki i usługi w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. Rezultatem tych działań jest zdolność do długoterminowego odkrywania i uwalniania zaawansowanych możliwości technologii w celu budowania lepszej przyszłości.

Powołaliśmy jednostkę Capgemini Ventures, która ma współtworzyć rozwiązania i dostarczać korzyści we współpracy ze startupami, klientami i partnerami technologicznymi. Dokonując inwestycji mniejszościowych poprzez fundusz ISAI Cap Venture Fund i budując wspólny rynek zbytu, pomagamy wspierać innowacje, nowe pomysły i rozwiązania. Naszym klientom pomagamy również wytyczać nowe ścieżki rozwoju. Współpracujemy także z liderami technologii i przemysłu w zakresie nowych przedsięwzięć i firm, które zapewniają przełomowe podejścia do rozwiązywania największych współczesnych wyzwań.

Platforma AIE łączy ramy działania, globalną sieć wymiany i bogaty ekosystem, aby wspierać dążenie naszych klientów do innowacyjności. Kompleksowe, globalne możliwości Capgemini pomagają naszym klientom odkrywać, wdrażać i skalować innowacje. AIE prowadzi przedsiębiorstwa od identyfikacji problemu do namacalnych wyników biznesowych poprzez zastosowanie innowacji w sposób, który jest istotny dla działalności biznesowej i jest w stanie zapewnić wymierne korzyści oraz przewagę nad konkurencją.

AI Futures Lab to eksperci i ekspertki specjalizujący się w sztucznej inteligencji, którzy wywodzą się z różnych zespołów Capgemini na całym świecie. W swojej pracy którzy koncentrują się na śledzeniu ewolucji technologii, a także badaniu i wdrażaniu u klientów najbardziej odpowiednich rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji.

Q Lab to miejsce, w którym działają eksperci i ekspertki w dziedzinie technologii kwantowych. Składa się z sieci wysoko wyspecjalizowanych ośrodków w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Indiach — jego celem jest wykorzystanie potencjału technologii kwantowych. Podpisaliśmy z IBM umowę o podjęciu funkcji ośrodka IBM Quantum Hub zapewniającego klientom dostęp do kwantowych systemów obliczeniowych IBM.

TechnoVision to więcej niż raport — opracowanie to przedstawia nasze spojrzenie na trendy technologiczne w biznesie, aby umożliwić przedsiębiorstwom jak najlepsze wykorzystanie pojawiających się technologii.