Przejdź do Treści

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wspólnie możemy osiągnąć przyszłość, której pragniemy dla wszystkich ludzi i dla naszej planety.

Relacje między biznesem a społeczeństwem nie są już takie, jaki wcześniej. To właśnie dlatego w Capgemini robimy jeszcze więcej, aby stawić czoła największym wyzwaniom dzisiejszych czasów. Łączymy możliwości najnowszych technologii z energią, która w nas drzemie – tym samym wspierając kolejne pokolenia „pionierów” w zakresie cyfryzacji i budując kulturę inkluzywną. Wszystko po to, by każdy z nas mógł być naprawdę sobą.

„W CAPGEMINI CHCEMY BYĆ WZOREM POD WZGLĘDEM WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA”.

Cyril Garcia, Capgemini Invent, Sectors and Corporate Social Responsibility

Nasze zobowiązania

To idealny moment na to, by wykorzystać możliwości jakie daje nam technologia i połączyć je z potencjałem, jaki w nas drzemie. Dziś zyskujemy możliwość sprostania wyzwaniom z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (environment, social and governance, ESG). ESG jest wpisane w strategię korporacyjną Capgemini i skupia się na ośmiu priorytetach, które mają znaczący pozytywny wpływ na naszą działalność oraz na naszych interesariuszy.

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie 11 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a nasza odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest wpisana w zobowiązania, które podjęliśmy na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Poprzez te zobowiązania pomagamy budować bardziej inkluzywną i zrównoważoną przyszłość, której pragniemy i której potrzebuje nasza planeta.

Trzy obszary priorytetowe

Wprowadzamy ideę zrównoważonego myślenia do naszych działań i współpracy z klientami.

Wspieramy kulturę inkluzywną i budowanie zróżnicowanych zespołów.

Wykorzystujemy pasje i umiejętności naszych pracowników, aby zmniejszyć poziom wykluczenia cyfrowego.

Our impact

A List
recognition from the CDP for leadership in tackling climate change
30%
of vice president promotions and hires filled by women
760K+
digital inclusion beneficiaries since the program was launched in 2018

Nagrody i wyróżnienia

Każdego roku jesteśmy wyróżniani za nasze inicjatywy i osiągnięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

  Dział ds. reagowania społecznego (Social Response Unit, SRU)

  Dział ds. reagowania społecznego mobilizuje naszą firmę do szybkiego reagowania na najpilniejsze kryzysy na świecie. W odpowiedzi na kryzys związany z pandemią COVID-19 wywarł wpływ na życie ponad 1 mln osób.

   Współpraca z partnerami

   Niezależnie od tego, czy współpracujemy z ONZ nad inicjatywami dotyczącymi neutralności emisyjnej czy też z inicjatywą Partnering for Racial Justice in Business (Partnerstwo na rzecz sprawiedliwości rasowej w biznesie), współpraca z tymi partnerami pozwala nam podejmować najtrudniejsze wyzwania społeczne.

    Historie zza kulis

    Dowiedz się więcej

    Co roku w naszych raportach przedstawiamy przejrzysty obraz postępów Capgemini w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR).

    Nasze polityki i procedury mają na celu dbanie o to, aby każdy z nas działał etycznie i zgodnie z prawem.

    Nasza kultura etyczna opiera się na podstawowych wartościach, którymi kierują się członkowie zespołu Capgemini na całym świecie.

    Nasze podejście do ESG

    It is our convction that there has never been a better time to leverage technology and human capabilities to tackle environment, social and governance (ESG) challenges.