Przejdź do Treści

Wartości i etyka

W Capgemini wartości i zasady etyczne leżą u podstaw naszej tożsamości. 

Założyciel Capgemini, Serge Kampf, był głęboko przekonany, że kierowanie się solidnymi wartościami i etyczne działania są podstawą rentownego i zrównoważonego biznesu.

Siedem wartości Capgemini: uczciwość, odwaga, zaufanie, wolność, radość, skromność i duch zespołowy, wyrażają naszą osobowość, naszego ducha. Podczas gdy stale rozwijamy naszą kulturę, nasze wartości pozostają niezmienne, bo nigdy nie zapominamy o tym, kim jesteśmy. Jesteśmy przedsiębiorczy, cenimy i wspieramy indywidualną swobodę i inicjatywy — w zgodzie z naszymi wartościami.

Jednocześnie nasza kultura etyczna wytycza kierunek działania dla wszystkich naszych zespołów, na całym świecie. Przyświeca nam podejście, które wiąże się z refleksją, a czasem nawet z kwestionowaniem pewnych działań i decyzji. Wiąże się z dociekaniem i podejmowaniem dyskusji – zawsze w świetle naszych wartości i ustalenia, co w Capgemini oznacza “właściwe postępowanie”.

Przywiązanie do naszych podstawowych wartości i wiara w etyczne prowadzenie działalności są czymś, co wyróżnia nas od samego początku. I nadal tak jest.

Nasze siedem wartości

„Nasze wartości leżą u podstaw firmy i stały się jej znakiem rozpoznawczym: to przede wszystkim duch przedsiębiorczości, a także szacunek dla wszystkich kultur i sympatia w stosunku do naszych klientów”.

Paul Hermelin, prezes Rady Dyrektorów

Poznaj nasze wartości i dowiedz się, co oznaczają dla całej Grupy Capgemini i dla każdego z nas:

Uczciwość

Lojalność, uczciwość, prawość, całkowita odmowa stosowania jakichkolwiek manipulacji jako metody osiągnięcia celów w biznesie lub zdobycia jakiejkolwiek przewagi. Rozwój, zysk ani niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi za nimi całkowita uczciwość i rzetelność.

Wszyscy w Grupie wiedzą, że brak przejrzystości i uczciwości w kontaktach biznesowych zawsze pociąga za sobą konsekwencje.

Odwaga

Rozumiana jako zmysł przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego ryzyka i wykazania zaangażowania. To jest istota rywalizacji: stanowczość w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, gotowość do poddawania okresowej weryfikacji przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer, to po prostu lekkomyślny menedżer.

Zaufanie

To gotowość do upoważnienia zarówno jednostek, jak i zespołów, do podejmowania decyzji.
Zaufanie oznacza również, że w firmie priorytetem jest prawdziwa otwartość na innych ludzi oraz jak najszersze dzielenie się pomysłami i informacjami.

Wolność

Oznacza niezależność w myśleniu, ocenianiu i działaniu, oraz ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również tolerancję, szacunek dla innych, oraz dla różnych kultur i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku grupy międzynarodowej.

Radość

Czyli zadowolenie z przynależności do firmy lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.

Skromność

To prostota, rozumiana jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, pompatyczności, arogancji i chełpliwości.
Prostota nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie humoru.

Duch zespołowy

To przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie odpowiedzialności i instynktowna gotowość do podejmowania wspólnych wysiłków, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach.