Zespół zarządzający

Od 20 maja 2020 r. na czele Zarządu Grupy Capgemini stoi Aiman Ezzat, Dyrektor Generalny (Chief Executive Officer).

Kierownictwo Grupy jest wspomagane przez dwa organy, w skład których wchodzą osoby na najważniejszych stanowiskach menedżerów i menedżerek operacyjnych i funkcjonalnych: Zarząd Grupy (Group Executive Board – GEB) oraz Komitet Wykonawczy Grupy (Group Executive Committee – GEC), który obejmuje wszystkich członków GEB.

różnorodność w zespole zarządzającym

Grupa podjęła decyzję o stopniowym zwiększaniu reprezentacji zarówno kobiet, jak i przedstawicieli społeczności międzynarodowej w Komitecie Wykonawczym Grupy. Długoterminowym celem Grupy jest osiągnięcie takiego samego odsetka kobiet w Komitecie Wykonawczym, jak w przypadku pracowników Grupy.

Zamierzamy również zwiększyć udział kobiet na stanowiskach kierowniczych o najwyższej odpowiedzialności w gronie liderów wykonawczych Grupy do 10% oraz szerzej, w społeczności liderów wyższego szczebla. Docelowo, do 2025 roku chcemy aby liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła do 30%.
 
Cele te są połączone z dobrowolnymi wewnętrznymi środkami i politykami mającymi na celu zapewnienie zróżnicowanej i niedyskryminującej globalnej reprezentacji na wszystkich szczeblach organizacji.

Zarząd Grupy (The Group Executive Board – GEB)

Zarząd Grupy (GEB) przygotowuje ogólne strategie przedstawiane do zatwierdzenia przez Komitet Wykonawczy Grupy (GEC) i ułatwia prowadzenie działalności Grupy. Podejmuje również niezbędne działania w zakresie mianowania, wyznaczania celów i oceny wyników pracy kadry kierowniczej o szerokim zakresie odpowiedzialności.

Aiman Ezzat

Chief Executive Officer

Fernando Alvarez

Strategy, Development and Alliances

Jean-Philippe Bol

Operations Transformation & Industrialization

Anirban Bose

Financial Services, APAC

Andrea Falleni

Southern Europe

Carole Ferrand

Chief Financial Officer

Franck Greverie

Portfolio, Cloud Infrastructure Services, Business Services, Insights & Data and Digital Customer Experience

Anne Lebel

Chief Human Resources Officer

William Rozé

Engineering

Michael Schulte

Northern Europe

Olivier Sevillia

Chief Operating Officer

Jérôme Simeon

Global Industries, Ethics

Komitet Wykonawczy Grupy (The Group Executive Committee – GEC)

Komitet Wykonawczy Grupy wspomaga kierownictwo Grupy w określaniu ogólnych strategii i podejmowaniu decyzji dotyczących struktury operacyjnej Grupy, wyboru priorytetowych ofert, zasad i organizacji produkcji oraz metod realizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Wszyscy członkowie Zarządu Grupy (GEB) wchodzą również w skład Komitetu Wykonawczego Grupy (GEC).

Nive Bhagat

Cloud Infrastructure Services

Pascal Brier

Innovation

Roshan Gya

Capgemini Invent

Aruna Jayanthi

Latin America and Canada

Olivier Lepick

Group General Secretary

Oliver Pfeil

Business Services

Olaf Pietschner

Asia-Pacific

Virginie Regis

Marketing and Communications

Rosemary Stark

Strategic Accounts