Zespół zarządzający

Od 20 maja 2020 r. na czele Zarządu Grupy Capgemini stoi Aiman Ezzat, Dyrektor Generalny (Chief Executive Officer).

Kierownictwo Grupy jest wspomagane przez dwa organy, w skład których wchodzą osoby na najważniejszych stanowiskach menedżerów i menedżerek operacyjnych i funkcjonalnych: Zarząd Grupy (Group Executive Board – GEB) oraz Komitet Wykonawczy Grupy (Group Executive Committee – GEC), który obejmuje wszystkich członków GEB.

różnorodność w zespole zarządzającym

Grupa podjęła decyzję o stopniowym zwiększaniu reprezentacji zarówno kobiet, jak i przedstawicieli społeczności międzynarodowej w Komitecie Wykonawczym Grupy. Długoterminowym celem Grupy jest osiągnięcie takiego samego odsetka kobiet w Komitecie Wykonawczym, jak w przypadku pracowników Grupy.

Zamierzamy również zwiększyć udział kobiet na stanowiskach kierowniczych o najwyższej odpowiedzialności w gronie liderów wykonawczych Grupy do 10% oraz szerzej, w społeczności liderów wyższego szczebla. Docelowo, do 2025 roku chcemy aby liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła do 30%.
 
Cele te są połączone z dobrowolnymi wewnętrznymi środkami i politykami mającymi na celu zapewnienie zróżnicowanej i niedyskryminującej globalnej reprezentacji na wszystkich szczeblach organizacji.

Nasz Komitet Wykonawczy

Aiman Ezzat *

Chief Executive Officer

Fernando Alvarez*

Strategy, Development and Alliances

Nive Bhagat*

Cloud Infrastructure Services

Jean-Philippe Bol*

Operations Transformation & Industrialization

Anirban Bose*

Financial Services, APAC

Andrea Falleni*

Southern Europe

Franck Greverie*

Portfolio, Cloud Infrastructure Services, Business Services, Insights & Data

Anne Lebel*

Chief Human Resources Officer

Michael Schulte*

Northern Europe

Olivier Sevillia*

Chief Operating Officer

Jérôme Simeon*

Global Industries, Ethics

Karine Brunet*

Operations, Cloud Infrastructure Services

Steffen Elsaesser*

Transformation

Patrick Ferraris*

Sales, Southern Europe

Roshan Gya*

Capgemini Invent

Aruna Jayanthi*

Latin America and Canada

Olivier Lepick*

Group General Secretary

Karine Marchat*

CFO, Northern Europe

Paul Margetts*

United Kingdom

RAINER MEHL

Strategic Clients

SARIKA NAIK

Corporate Responsibility

Oliver Pfeil*

Business Services

Kartik Ramakrishnan*

Financial Services, Banking & Capital Markets

Virginie Regis*

Marketing and Communications

Shin Tonomura*

Deputy CEO, APAC

Erwoan Touche*

Delivery and Quality

Volkmar Varnhagen*

Operations, Capgemini Engineering