Przejdź do Treści

Sustainability

Zrównoważony rozwój od strategii do realizacji.

Wszyscy stoimy w obliczu prawdopodobnie najtrudniejszych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, które mają wpływ na planetę i różne organizacje, zarówno duże, jak i małe. Jako wiodąca firma technologiczna zdajemy sobie sprawę z naszej roli i odpowiedzialności w zarządzaniu i rozwiązywaniu tych problemów.

W ramach naszej filozofii „Business to Planet” opracowaliśmy portfolio usług zaprojektowanych w celu pokonywania przeszkód, a jednocześnie budowania innowacji i zrównoważonej wydajności na dużą skalę.
 
Nasze ramy zrównoważonego rozwoju pomagają najpierw zdefiniować i zobowiązać się do stania się bardziej zrównoważoną organizacją poprzez nowe myślenie, a nawet nowe modele biznesowe.  Następnie pomagamy w realizacji tych planów, oferując dedykowane rozwiązania w zakresie wbudowywania zrównoważonego rozwoju w produkty, redefiniowania operacji i wspierania technologii. Wreszcie, kluczowe znaczenie ma raportowanie i zarządzanie danymi ESG, aby sprostać rosnącym wymaganiom interesariuszy, klientów, pracowników i organów regulacyjnych, a także zmierzyć ich wpływ na wyniki finansowe i planetę.

Jesteśmy gotowi, aby stać się architektami i twórcami Twojej drogi do zrównoważonej przyszłości.

“JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W PARTNERSTWO W PROCESIE TRANSFORMACJI KLIMATYCZNEJ, POMAGAJĄC CI ZDEFINIOWAĆ NA NOWO TWOJĄ ORGANIZACJĘ, ABY STWORZYĆ TRWAŁĄ, ZRÓWNOWAŻONĄ WARTOŚĆ I WPŁYW”

Cyril Garcia, Group Executive Board member, Head of Global Sustainability Services and Corporate Responsibility, Capgemini

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – IMPERATYW BIZNESOWY

Strategiczne i operacyjne przejście od gospodarki liniowej, która może prowadzić do zniszczenia wartości, do gospodarki o obiegu zamkniętym, któ

Czym się zajmujemy?

Sprostanie wielu wyzwaniom związanym z osiągnięciem bardziej zrównoważonego rozwoju firmy wymaga wizji i odpowiedniego podejścia. Pomagamy opracować praktyczną i pragmatyczną strategię, która obejmuje konkretne zobowiązania, angażuje pracowników, klientów i dostawców oraz zapewnia wymierną wartość dla interesariuszy i planety.

Na producentów wywierana jest coraz większa presja – ze strony konsumentów, wspólników, ustawodawców – aby tworzyć produkty, które generują mniej CO2, zużywają mniej wody i energii oraz ograniczają wytwarzanie odpadów do minimum. Wykorzystujemy naszą wiedzę inżynieryjną do przeprojektowywania i konfigurowania produktów – czy to pojazdów, samolotów, czy pakowanej żywności i napojów – koncentrując się na zrównoważonych materiałach, ograniczeniach kosztowych i możliwości ponownego wykorzystania.

Emisje z zakresu 3 stanowią duży procent emisji producenta i pochodzą z całego łańcucha dostaw – od etapu projektowania i zamówień po dystrybucję. Wiążą się one z działaniami prowadzonymi w firmie i poza jej kontrolą, dlatego są trudne do śledzenia i raportowania. Pomagamy klientom sprostać temu złożonemu wyzwaniu poprzez reorganizację łańcuchów dostaw, ocenę cyklu życia, efektywność energetyczną i inteligentne gromadzenie danych.

Often overlooked, we know that sustainable IT needs to be designed and planned for, and implemented, to reduce the environmental impact of IT operations across an organisation. We help our clients evaluate the purchase, use, management and disposal of IT devices and equipment, champion sustainability through employee engagement and move towards a greater take up of environmentally sustainable technologies.

Tylko dzięki wykorzystaniu mocy danych w całym ekosystemie, można jasno zrozumieć wpływ swojej działalności na środowisko. Ale śledzenie tych danych jest trudne. Pomagamy w gromadzeniu potrzebnych danych, ich analizie i ocenie, monitorowaniu postępów i rzetelnym raportowaniu wyników w zakresie ESG – klientom, wspólnikom i ustawodawcom.

Dołączenie do OS-Climate – siła społeczności

Wiemy, że wyzwanie zerowej emisji netto jest ogromne i wymaga współpracy, dlatego Capgemini dołączyło do OS-Climate, inicjatywy Fundacji Linux na rzecz otwartych danych i analizy open source, utworzonej w celu przyspieszenia i skalowania finansowania i inwestycji w celu osiągnięcia celów porozumienia klimatycznego z Paryża.

“Dołączyliśmy do OS-Climate, ponieważ wierzymy w siłę społeczności, a jako firma technologiczna wiemy, że zarówno dostępność, jak i analiza danych – typu open source i danych klientów – jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwiązanie stojących przed nami wyzwań klimatycznych”.

Cyril Garcia, Group Executive Board Member, Head of Global Sustainability Services and Corporate Responsibility

“Cieszymy się, że Capgemini pomoże zwiększyć wpływ OS-Climate na szybsze ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i poprawę stabilności oraz wprowadzi otwarte dane i analizy open source, aby pomóc firmom i społeczności finansowej w opracowywaniu lepszych strategii i inwestycji dostosowanych do klimatu.”

Truman Semans, OS-Climate Founder and CEO

Od pomysłu do działania: Technologia dla zrównoważonego rozwoju

Zrównoważona przyszłość wymaga wspólnych działań, odważniejszego przywództwa i inteligentniejszych technologii. Odkryj, jak technologia zmienia naszą walkę ze zmianami klimatu. Przesuń w prawo, aby dowiedzieć się więcej.

<a href="https://www.capgemini.com/pl-pl/insights/sukcesy-zrownowazony-rozwoj/">Sukcesy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju</a>

Nasze najnowsze nowatorskie koncepcje, pomysły i spostrzeżenia na temat kwestii kształtujących przyszłość biznesu i społeczeństwa.

    <a href="https://www.capgemini.com/pl-pl/o-nas/csr/zrownowazony-rozwoj-srodowiska/">Zrównoważony rozwój środowiska</a>

    Działania dotyczące zmian klimatycznych znajdują się na szczycie listy priorytetów naszej grupy.