Przejdź do Treści

Social Response Unit

Jako firma globalna, Capgemini ma możliwość wykorzystywania swojej specjalistycznej wiedzy technologicznej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Nasz dział Social Response Unit, SRU (ang. dział ds. reagowania społecznego) dzięki darowiznom, jak i wsparciu osób pracujących w Capgemini może podejmować inicjatywy, które są odpowiedzią na światowe kryzysy.

Podczas globalnej pandemii Covid-19 wpłynęliśmy na życie ponad miliona osób. Przeznaczyliśmy również 2 mln EUR na wsparcie działań UNICEF-u w ramach globalnego akceleratora Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), ze szczególnym uwzględnieniem Indii i Brazylii.

Obecnie działania Social Response Unit skupiają się wprawdzie na najbardziej palącym problemie, czyli na zdrowiu publicznym, planowany jest jednak szereg dodatkowych inicjatyw w celu eliminowania dalszych kryzysów i ich skutków społecznych. Wizja Capgemini zakłada wykorzystanie naszych technologii, danych i kreatywnej wiedzy specjalistycznej w celu niesienia pomocy i wsparcia dla społeczności, w których działamy.

Zapobieganie przemocy wobec kobiet

Poprzez wiele różnych inicjatyw w całej Grupie staramy się chronić i wzmacniać pozycję kobiet. Oto jeden z naszych najnowszych przykładów.

Kampus na rzecz odwagi

Aby zapewnić bezpieczeństwo kobietom i dzieciom, ofiarom przemocy domowej i osobom szczególnie zagrożonym podczas pierwszego lockdownu, udzieliliśmy schronienia rodzinom w naszym kampusie Serge Kampf Les Fontaines we Francji.

Wspieranie opieki zdrowotnej podczas globalnej pandemii

Wykorzystujemy naszą wiedzę technologiczną po to, by przyczynić się do zaspokojenia potrzeb nie tylko osób korzystających z opieki zdrowotnej, ale też opienunów i opiekunek oraz całej tej branży.

Zdalne monitorowanie pacjentów

We Francji Capgemini wspierało publiczne szpitale w Paryżu (Public Assistance-Hospitals of Paris – AP-HP) poprzez wdrożenie aplikacji umożliwiającej zdalne monitorowanie pacjentów.

  Zestawy testowe COVID-19

  W Indiach, wraz z Indyjskim Instytutem Technologii (IIT) z miejscowości Madras, opracowaliśmy niedrogie, szybkie zestawy testowe na COVID-19, możliwe do stosowania w warunkach pozaszpitalnych. Testy dawały wynik po 10 minutach, po znacznie niższych kosztach.

   Cyberbezpieczeństwo szpitali

   W Holandii mogliśmy podzielić się swoją wiedzą techniczną na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego Wij Helpen Ziekenhuizen ("We Help Hospitals"), aby zapewnić ciągłość pracy sektora opieki zdrowotnej.

    Wspieranie lokalnych społeczności podczas pandemii i nie tylko

    Na całym świecie przyczyniamy się do poprawy jakości życia ludzi, poprzez setki inicjatyw lokalnych i nie tylko.

    Schroniska dla bezdomnych i opieka nad nimi

    W Stanach Zjednoczonych poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na opracowanie systemu śledzenia dostępności infrastruktury, aby pomóc bezdomnym w znalezieniu schronienia oraz śledzić dostępne łóżka i respiratory w całym regionie.

     Wsparcie dla lokalnych firm

     W Norwegii wsparliśmy gminy, tworząc stronę internetową dla lokalnych firm, aby mogły dodawać swoje profile i promować w ten sposób ofertę wśród społeczności w Oslo, Bergen i Stavanger.

      Dystrybucja żywności

      We Włoszech wspieraliśmy fundację Fondazione Banco Alimentare ONLUS. Koordynuje ona sieć Banco Alimentare Network i nadzoruje dystrybucję żywności wśród osób i rodzin w trudnej sytuacji za pośrednictwem miejskich centrów operacyjnych organizacji National Banco Alimentare.

       Historie zza kulis

       Nasze podejście do ESG

       Our conviction is that there has never been a better time to leverage technology and human capabilities to tackle environment, social and governance (ESG) challenges.