Przejdź do Treści

Włączenie cyfrowe

Niwelujemy przepaść cyfrową, aby każdy mógł korzystać z szans, jakie daje technologia.

Transformacja cyfrowa ujawnia wyraźny podział, który ma wpływ na wszystkie regiony geograficzne i sektory gospodarki. Dziś podstawowe umiejętności cyfrowe są niezbędne w pracy oraz do korzystania z opieki medycznej, podróżowania i uzyskiwania dostępu do informacji. Niestety, w naszym społeczeństwie osoby najuboższe są zbyt często pozostawiane w tyle. 
 
Naszym zdaniem ludzie nigdy nie powinni być ograniczani w pracy i życiu osobistym z powodu braku umiejętności cyfrowych — to dlatego konieczne jest wsparcie dla kolejnego pokolenia innowatorów.
 
Wykorzystując umiejętności i pasje naszych pracowników, zmniejszamy przepaść cyfrową, aby zapewnić przyszłość, w której technologia jest szansą dla każdego.

„CYFRYZACJA TO CECHA ŚWIATA PRZYSZŁOŚCI, A WŁĄCZENIE CYFROWE OZNACZA TWORZENIE JEDNEGO ŚWIATA, ABY UNIKNĄĆ PODZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA DWIE SKONFLIKTOWANE GRUPY”.

Paul Hermelin, prezes Capgemini

Nasz cel


W ramach naszej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego postawiliśmy sobie za cel, aby do 2030 r. wesprzeć 5 mln beneficjentów poprzez nasz program włączenia cyfrowego.

Odwiedź nasze strony o ESG, aby poznać więcej szczegółów.

Pomaganie społeczeństwu w radzeniu sobie ze skutkami cyfrowej rewolucji.

W dzisiejszym świecie kompetencje cyfrowe są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i mogą decydować o tym, czy dana osoba jest włączona czy wykluczona. W ramach naszych wysiłków na rzecz zniwelowania tej przepaści cyfrowej angażujemy się w szereg inicjatyw mających na celu rozwijanie umiejętności cyfrowych u osób, które ich potrzebują, oraz stworzenie nowych ścieżek kariery w branży technologicznej.

Nasze programy z zakresu podnoszenia umiejętności cyfrowych mają na celu zmniejszenie przepaści cyfrowej. Zapewniają dostęp do narzędzi i urządzeń cyfrowych, uczą podstawowych umiejętności cyfrowych osoby niedoinformowane i nieprzeszkolone oraz inspirują młodych ludzi i kobiety do kontynuowania kariery w branży technologicznej. Z programów tych skorzystało w 2021 r. ponad 327 tys. osób (w porównaniu z 27,3 tys. w 2019 r.).

40 akademii cyfrowych Capgemini zapewnia specjalistyczne szkolenia z zakresu kompetencji informatycznych i umiejętności opartych na IT (IT enabled skills, ITES) przeznaczone dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby pomóc im znaleźć trwałe zatrudnienie i osiągnąć niezależność finansową. Przykładowo szkolimy i zatrudniamy 500 kobiet ze środowisk wiejskich w Indiach, aby mogły dołączyć do naszej kadry jako wartościowe pracowniczki. Ponadto pracę w Capgemini otrzymało już 2300 absolwentów akademii cyfrowych.

Poprzez naszą strategię „Technologia dla pozytywnej przyszłości” koncentrujemy się na wykorzystaniu technologii do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Od hackathonów po rozwój nowych usług — angażujemy naszych pracowników w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zmierzyć się z problemami społecznymi i środowiskowymi.

Our impact

760K+
digital inclusion beneficiaries since the program was launched in 2018
40
digital academies
2,300+
digital academy graduates hired by Capgemini so far

Wielka przepaść cyfrowa

Capgemini Research Institute bada, dlaczego zrównoważony rozwój wymaga wspólnego działania i inteligentniejszych technologii.

Historie zza kulis

Nasze podejście do ESG

To idealny moment na wykorzystanie technologii i ludzkich możliwości w celu sprostania wyzwaniom związanym z ESG.