Sektor publiczny

Sektor publiczny stoi przed wieloma wyzwaniami, od globalizacji po wzrost oczekiwań obywateli, którzy potrzebują dziś reakcji w czasie rzeczywistym.

Jako Capgemini ściśle współpracujemy z organizacjami rządowymi na całym świecie, aby pomóc im sprostać tym wyzwaniom. Wspieramy je tworząc strategie transformacji cyfrowej, dostarczając technologie i innowacje dedykowane obywatelom.

Niezależnie od tego, czy chodzi o gminy, szpitale czy ministerstwa, technologia przynosi nowe sposoby zagwarantowania wydajności operacyjnej i lepszych usług, które stawiają obywateli w centrum uwagi. Pomagamy instytucjom publicznym skupić się na rozwiązywaniu ich problemów poprzez maksymalne wykorzystanie ludzkiej energii dzięki cyfryzacji — w kierunku zrównoważonej i integracyjnej przyszłości.

Czym się zajmujemy

Przez długi czas siły zbrojne w Europie zarządzały logistyką, zapasami zaopatrzenia, wypłatami wynagrodzeń i ewidencją personelu za pomocą technologii. Teraz, w erze cyfrowej, łączymy ministerstwa obrony z nowymi wymaganiami świata opartego na danych.

Nowe technologie umożliwiają sektorowi opieki zdrowotnej i społecznej poprawę usług zorientowanych na pacjentów. Współpracujemy z dostawcami usług środowiskowych, szpitalami, klinikami uniwersyteckimi i ministerstwami zdrowia, aby pomóc w opracowaniu spersonalizowanych planów opieki, zarówno w domu, jak i w placówkach medycznych.

Agencje rządowe, ministerstwa, rady miejskie i inne podmioty pracują nad cyfryzacją procesów i usług dla obywateli i przedsiębiorstw. Pomagamy w dostarczaniu otwartych danych i zbiorów danych o wysokiej wartości, systemów biometrycznych, rozwiązań z zakresu e-administracji, platform zorientowanych na użytkownika, cyfrowych tożsamości i zautomatyzowanych systemów przetwarzania.

Aby pomóc organom bezpieczeństwa publicznego w radzeniu sobie z cyberprzestępstwami, nowymi narzędziami cyfrowymi i nowymi formami interakcji z obywatelami, opracowaliśmy szereg usług cyfrowych wspierających je na całym świecie.

Pomagamy organom podatkowym i celnym w transformacji cyfrowej w obszarach obejmujących funkcjonowanie urzędów skarbowych, zarządzanie wnioskami podatkowymi, przyszłość pracy, wykrywanie oszustw, zarządzanie granicami celnymi, zapewnianie ryzyka, analitykę regulacji oraz operacje kadrowe, takie jak zarządzanie talentami.

Organizacje zajmujące się pomocą społeczną stoją przed poważnymi wyzwaniami, w tym starzejącymi się populacjami, cyfrowym zaangażowaniem, reformą polityki i rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie socjalne. Nasza wiedza obejmuje przyznawanie świadczeń, wykrywanie oszustw związanych z opieką społeczną, technologie pośrednictwa pracy, inteligentne zarządzanie sprawami petentów i migrację do chmury.

    Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym

    Pomagamy organizacjom z sektora publicznego otwierać się na nowe doświadczenia, dzięki sztucznej inteligencji.

    Connecting the dots: udostępnianie danych w sektorze publicznym

    Od rządów oczekuje się dziś sprostania szerokiemu zakresowi złożonych, wzajemnie powiązanych wyzwań.