Przejdź do Treści

Zdrowie i opieka społeczna

Pomimo poprawy jakości opieki społecznej, stale wzrasta jej zakres, a potrzeby pacjentów i pacjentek są coraz barzdziej złożone. Ludzie okczekują dziś coraz bardziej spersonalizowanego podejścia, co wywiera ogromną presję na personel i zasoby dostępne w systemach opieki zdrowotnej na całym świecie.

W kontekście starzejącej się populacji i rosnących kosztów, sektor opieki zdrowotnej stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Capgemini łączy wiedzę branżową w zakresie opieki zdrowotnej z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i wspiera graczy z sektora opieki zdrowotnej na drodze do cyfrowej transformacji.

Wykorzystujemy dane i technologie cyfrowe, aby wspierać służbę zdrowia i opiekę społeczną, od strategii i modelowania po inteligentną automatyzację, wdrożenia z zakresu EPR i inżynierii produktu. Dostarczamy trwałą jakość dzięki projektowaniu zorientowanemu na użytkownika, innowacjom opartym na danych i transformacji potrzebnej do skalowania nowych modeli opieki.

Nowoczesne technologie w hiszpańskich szpitalach

Trzy hiszpańskie szpitale wykorzystują sztuczną inteligencję chroniącą prywatność, aby przyspieszyć i zwiększyć dokładność badań przesiewowych w kierunku COVID-19.

Czym się zajmujemy

W domu, czy w szpitalu – opieka zdrowotna i społeczna musi być zaprojektowana tak, aby zaspokajać potrzeby jednostki.

Technologie cyfrowe zmieniają sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej, umożliwiając im zarządzanie własną opieką, samopoczuciem i danymi osobowymi. Obywatele korzystają z większej niż kiedykolwiek liczby kanałów cyfrowych i urządzeń do interakcji z dostawcami usług opieki zdrowotnej.

Stosujemy podejście skoncentrowane na użytkowniku, jakie stosujemy w innowacjach z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, projektując dostępne rozwiązania front-end. Obejmują one intuicyjne portale obywatelskie i aplikacje mobilne, za pośrednictwem których pacjenci mogą umawiać się na wizyty, otrzymywać powiadomienia, prowadzić konsultacje wideo, a stan swojego zdrowia kontrolować korzystając z urządzeń ubieralnych.

Od strategii po wdrożenie i działanie systemu, nieustannie koncentrujemy się na tym, aby ludzie mogli żyć i leczyć się w wygodny sposób dzięki spersonalizowanym, dostępnym i w pełni zintegrowanym ścieżkom opieki.

Zapewniamy pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej dostęp do danych potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie.

W dzisiejszym cyfrowym miejscu pracy, technologia i dane powinny ułatwiać pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej robienie tego, co jest ich pasją. Nasze przełomowe rozwiązania dla cyfrowego miejsca pracy wykorzystują technologie mobilne, niskokodowe i interoperacyjne, aby zapewnić pracownikom dostęp do informacji i usług, których potrzebują, kiedy chcą.

Doradzamy i wdrażamy najnowocześniejsze technologie, takie jak wspomaganie decyzji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i danych do analizy obrazów i objawów oraz analiza danych, aby pomóc dostawcom usług opieki zdrowotnej przewidzieć poziom potrzeb. Pomagamy zwiększyć potencjał kliniczny za pomocą narzędzi opartych na danych i budujemy platformy cyfrowe, które optymalizują planowanie zasobów i zarządzanie przepływami pacjentów.

Platformy cyfrowe oferują ujednoliconą, przejrzystą i bezpieczną drogę do dzielenia się danymi osobowymi w celu podejmowania decyzji w zakresie opieki i celów badawczych.

Nadrzędnym celem dostawców usług opieki zdrowotnej i społecznej jest poprawa jakości życia ludzi od momentu kontaktu z systemem opieki, przez cały okres leczenia. Jest to możliwe tylko dzięki w pełni zintegrowanym ścieżkom opieki łączącym regionalne i centralne usługi opieki.

Urzeczywistniamy to dzięki zarządzaniu opieką w chmurze na całym świecie, umożliwiając koordynację opieki i zarządzanie pacjentami poprzez bezproblemową wymianę danych. Wspieramy transformację aplikacji i infrastruktury, usuwając zadłużenie techniczne i wykorzystując nowe serwisy chmurowe.

Budujemy i zabezpieczamy również platformy pomagające zespołom zintegrowanej opieki w przewidywaniu, zarządzaniu i monitorowaniu rosnącej liczby osób z chorobami przewlekłymi.

Dane leżą u podstaw transformacji opieki zdrowotnej i społecznej oraz świadczenia spersonalizowanej opieki.

Właściwa strategia w zakresie danych oraz technologia umożliwiająca zbieranie, analizowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji może zmienić sposób świadczenia opieki zdrowotnej i społecznej.

Budujemy platformy danych cyfrowych, aby zarządzać i poprawiać wydajność systemów opieki, tworząc skoncentrowane na użytkowniku doświadczenie z udziałem pracowników służby zdrowia i opiekunów społecznych. Pomagamy naszym klientom w tworzeniu nowych modeli opieki, takich jak te, które mają na celu maksymalizację niezależnego życia w domu poprzez większe wykorzystanie danych i czujników do proaktywnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Pomagamy również w modernizacji administracji zorientowanej na pacjenta, doradzając w zakresie projektowania, wyboru i optymalnego wykorzystania systemów elektronicznej dokumentacji pacjenta.