Rada Dyrektorów (The Board of Directors)

Rada Dyrektorów wyznacza strategiczny kierunek działania spółki i Grupy Capgemini.

Mianuje osoby na stanowiska dyrektorów wykonawczych, które są odpowiedzialne za wdrożenie tej strategii, zatwierdza sprawozdania finansowe, zwołuje Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponuje roczną dywidendę. Podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach dotyczących bieżącego funkcjonowania i przyszłości Capgemini, aby promować zrównoważone generowanie korzyści dla akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy.

Obecnie Rada Dyrektorów Capgemini liczy 15 osób. 13 dyrektorów jest wybieranych przez akcjonariuszy, a dwoje z nich jest mianowanych zgodnie z systemem reprezentacji pracowników. 83% z nich jest niezależnych, a 42% stanowią kobiety.

Paul Hermelin

Chairman of the Board of Directors

Megan Clarken

Independent Director

Aiman Ezzat *

Chief Executive Officer

Ulrica Fearn

Independent Director

Maria Ferraro

Independent Director

Pierre Goulaieff

Director representing employees

Siân Herbert-Jones

Independent Director

Hervé Jeannin

Director representing employees

Christophe Merveilleux du Vignaux

Director representing employee shareholders

Xavier Musca

Independent Director

Frédéric Oudéa

Vice Chairman of the Board

Patrick Pouyanné

Independent Director

Olivier Roussat

Independent Director

Kurt Sievers

Independent Director