Przejdź do Treści

Nasze siedem wartości

W Capgemini wierzymy, że jeśli robisz to co lubisz, stale się w tym rozwijasz.

Odkryj wartości, które towarzyszą nam każdego dnia i sprawiają, że mamy tutaj nie tylko kolegów i koleżanki, ale także przyjaciół, z którymi rozwijamy nasze pasje i umiejętności. Pomóż Ewelinie podjąć decyzje zgodne z naszymi wartościami i sprawdź, co dla nas jest ważne. Zagraj z nami w Capgemini!

We believe that if you love what you do, you ace what you do! Discover the values that we follow at Capgemini, and how we make colleagues and also friends. Together we develop our passions and skills. Help Ewelina choose appropriate decisions, and find out what is important for us! Let’s play!

Siedem wartości leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Nasz sukces opiera się w równym stopniu na wspólnych wartościach i na umiejętnościach naszych pracowników i pracownic.

Nasze siedem wartości

Rozumiana jako lojalność, prawość, rzetelność, zakłada całkowite odrzucenie manipulacji, jako metody osiągania celów w biznesie. Rozwój, zysk, czy niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi za nimi absolutna uczciwość i prawość. Każdy w Grupie ma świadomość, że jakikolwiek brak otwartości i uczciwości w obszarze naszej działalności biznesowej będzie karany.

Rozumiana jako zmysł przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego ryzyka i wykazania zaangażowania. To jest istota rywalizacji: stanowczość w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, gotowość do poddawania okresowej weryfikacji przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer, to po prostu lekkomyślny menedżer.

To gotowość do upoważnienia zarówno jednostek, jak i zespołów, do podejmowania decyzji. Zaufanie oznacza również przyznanie priorytetu prawdziwej otwartości wobec innych ludzi w firmie, oraz jak najszerszemu przepływowi idei i informacji pomiędzy nimi.

Oznacza niezależność w myśleniu, ocenianiu i działaniu, oraz ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również tolerancję, szacunek dla innych, oraz dla różnych kultur i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku grupy międzynarodowej.

Czyli zadowolenie z przynależności do firmy lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.

To prostota, rozumiana jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, pompatyczności, arogancji i chełpliwości. Prostota nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie humoru.

To przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie odpowiedzialności i instynktowna gotowość do podejmowania wspólnych wysiłków, nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach.

Założyciel Capgemini, Serge Kampf, był głęboko przekonany, że solidne ugruntowana etyka stanowi niezbędny fundament dla rentownego i zrównoważonego biznesu.

Dołącz do nas

Podejmij wyzwanie