Przejdź do Treści

Informacja prawnA

Dane Spółki Capgemini Polska Sp. z o.o.

Capgemini Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a
02-092 Warszawa

Tel: 22 464 70 00
Fax: 22 464 71 00

NIP: 526-11-84-467,

Regon: 011914332,

Kapitał: 16 403 320 PLN,

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000040605

Wydawca strony:

Capgemini Service SAS
Société par actions simplifiée au capital de 8, 000,000 euros – 652 025 792 RCS Paris
Siège social : 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Tel: +33 (0)1 47 54 50 00
Publication Director: / Directeur de la publication : M. Paul Hermelin

ISP: / Hébergeur :

Automattic Inc
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
Tel: (877) 273-3049