Przejdź do Treści

Troska o środowisko

Podejmujemy działania, które mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu – to jedno z największych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia od pokoleń.

Technologia powinna działać na rzecz zrównoważonej przyszłości – jako odpowiedzialna firma, chcemy odegrać wiodącą rolę w tej kwestii. Wprowadzamy więc wewnętrzne zmiany w każdym aspekcie naszej działalności, jednocześnie pomagając klientom sprostać ich własnym wyzwaniom środowiskowym. Współpracujemy także z naszymi partnerami i dostawcami, start-upami, decydentami, rządami i środowiskiem akademickim, aby wspólnie osiągnąć zrównoważony postęp, zgodny z celami Porozumienia Paryskiego. 
 
Od wielu lat angażujemy się w efektywne zarządzanie zasobami i ograniczanie emisji dwutlenku węgla – byliśmy jedną z pierwszych firm w naszym sektorze, której cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science-Based Targets (SBTi). Wzmocniliśmy nasze ambicje, aby osiągnąć 90% redukcję wszystkich emisji dwutlenku węgla w zakresach 1, 2 i 3 oraz stać się firmą o zerowej emisji netto do 2040 roku. Nasze nowe cele zostały zatwierdzone jako zgodne z nowym standardem korporacyjnym Net-Zero, opracowanym przez inicjatywę Science Based Target (SBTi ). Standard ten stanowi pierwsze na świecie ramy dla wyznaczania korporacyjnych celów zerowych netto i jest zgodny z poziomem redukcji potrzebnym do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.
 
W grudniu 2021 r. nasza pozycja lidera w walce ze zmianami klimatu została ponownie doceniona przez globalną organizację non-profit CDP działającą na rzecz ochrony środowiska, która umieściła nas na swojej prestiżowej „liście A”.

„PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU ZNAJDUJE SIĘ NA SZCZYCIE LISTY PRIORYTETÓW NASZEJ GRUPY”.

Aiman Ezzat, Chief Executive Officer, Capgemini

Nasze cele

W ramach naszej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) wyznaczyliśmy sobie następujące cele:
– Osiągnięcie neutralności pod względem emisj CO2 w odniesieniu naszej własnej działalności nie później niż do 2025 r. oraz w całym łańcuchu dostaw do 2030 roku. Zobowiązanie się do osiągnięcia zerowej emisjo CO2 do 2040 roku*.
– Przejście na energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych do 2025 roku oraz na pojazdy elektryczne do 2030 roku.
– Udzielenie naszym klientom pomocy w zaoszczędzeniu 10 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 roku.

*Naszym początkowym celem, opublikowanym w naszej polityce ESG w 2021 roku, było osiągnięcie zerowej emisji netto na długo przed 2050 rokiem. Od tego czasu udoskonaliliśmy nasze cele zerowe netto zgodnie z inicjatywą Science Based Target (SBTi ) nową normą Corporate Net-Zero Standard. Dopracowane cele zerowe netto Capgemini zostały ocenione przez SBTi i zostały zatwierdzone w lipcu 2022 roku. Naszym nowym głównym celem zerowym netto jest osiągnięcie 90% redukcji emisji dwutlenku węgla w zakresach 1, 2 i 3 do 2040 roku, w porównaniu z poziomem bazowym z 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć w Raporcie zrównoważonego rozwoju środowiskowego Capgemini 2021/2022

Nasze postępy w osiągnięciu neutralności emisyjnej

Transformacja w kierunku neutralności emisyjnej w skali i tempie, jakie sobie wyznaczyliśmy, jest ambitnym celem. Neutralność ta ma istotny wpływ na każdy aspekt naszej działalności, od zaopatrzenia i funkcjonowania infrastruktury IT po politykę personalną i modele biznesowe.
 
Intensyfikujemy nasze podejście do redukcji emisji dwutlenku węgla we wszystkich kluczowych obszarach oddziaływania:

Nasza droga do neutralności emisyjnej — Energia: przejście na energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych, zwiększenie wydajności naszych biur w zakresie zrównoważonego rozwoju ‑ Podróżowanie: zmniejszenie emisji będącej efektem podróży dzięki naszemu niskoemisyjnemu cyfrowemu modelowi dostaw, przejście na flotę elektryczną, zmniejszenie wpływu wynikającego z dojazdów pracowników - Łańcuch dostaw: zmniejszenie wpływu naszego łańcucha dostaw na emisję dwutlenku węgla - Kompensacja emisji dwutlenku węgla: neutralizacja wpływu emisji resztkowych za pomocą kompensacji usuwania dwutlenku węgla - Globalne ramy współpracy: kierowanie globalnym zrównoważonym rozwojem, współpraca z klientami i partnerami, wspieranie naszych pracowników w kreowaniu zrównoważonej przyszłości, jakiej pragniemy.

Podróże służbowe i dojazdy do pracy to te elementy naszej działalności, które mają największy wpływ na środowisko. Zwiększamy nasze możliwości wirtualnej współpracy i podejmujemy inicjatywy związane z cyfrowym miejscem pracy, jednocześnie tworząc nowe zasady sprzyjające łączeniu ludzi, gdziekolwiek się znajdują. W przypadku podróży, które nadal są niezbędne, umożliwiamy pracownikom dokonywanie wyboru takiego środka transportu, który emituje mniej dwutlenku węgla.

Przyspieszyliśmy wprowadzanie floty samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz zgodnie z naszym zobowiązaniem EV100 znacznie zwiększamy inwestycje w stacje ładowania elektrycznego. Przed pandemią COVID-19 emisje pochodzące z samochodów służbowych stanowiły 10% wszystkich emisji z naszych podróży służbowych, oczekujemy więc, że ta zmiana wywrze znaczący efekt.

W efekcie przystąpienia do zobowiązania RE100 dotyczącego energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rozwijamy naszą strategię, aby osiągnąć cel postawiony sobie na rok 2025, jakim jest uzyskiwanie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zwiększamy również efektywność ekologiczną naszych biur i centrów danych w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na efektywności energetycznej.

Zrównoważone firmy potrzebują zrównoważonych łańcuchów dostaw. Jesteśmy dumni , że po raz kolejny znaleźliśmy się na czele sporządzonego przez CDP zestawienia liderów zaangażowania wśród dostawców (Supplier Engagement Leaderboard) z 2021 r. Doceniono nas za podjęcie kroków mających na celu intensyfikację działań na rzecz klimatu w całym naszym łańcuchu wartości.

Our impact

Lista A
wyróżnienie przyznane przez CDP za wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu
58%
naszej energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych
93%
osób zatrudnionych w Capgemini objętych Global EMS 140001

  Raportowanie postępów

  Każdego roku udostępniamy przejrzysty przegląd efektów naszych działań w zakresie ochrony środowiska.

  Nasza polityka ochrony środowiska

  Podejście Capgemini do zrównoważonej działalności biznesowej jest regulowane przez zestaw stale aktualizowanych polityk.

   Opinie ekspertów

   Sukcesy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

   Poznaj nasze najnowsze nowatorskie koncepcje, pomysły i spostrzeżenia na temat kwestii kształtujących przyszłość biznesu i społeczeństwa.

    Pomagamy naszym klientom sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem

    Zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju przyjęte w Capgemini umożliwiają naszym klientom przyspieszanie każdego etapu ich dążenia do neutralności emisyjnej oraz wspierają ich w tych działaniach.

     Nasze podejście do ESG

     To najlepszy moment na wykorzystanie technologii i potencjału, jaki drzemie w człowieku, po to by sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym.