współpraca w ramach CSR

Wierzymy, że współpraca jest niezbędna do tego, by sprostać największym wyzwaniom, które stoją przed nami dziś i w przyszłości.

Aby rozwiązywać problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska, różnorodności i integracji społecznej oraz integracji cyfrowej, aktywnie korzystamy ze wsparcia naszych partnerów. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie wzmocnić i przyspieszyć nasz wpływ.

Capgemini jest członkiem założycielem kampanii ONZ “Race to Zero”, która jest globalną kampanią na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla. Jesteśmy członkiem inicjatywy ONZ Global Compact “Caring for Climate” od jej powstania w 2007 roku. Niedawno podpisaliśmy również oświadczenie CEO UN Global Compact “Business Ambition for 1.5oC”, w którym zobowiązaliśmy się do wyznaczenia opartych na badaniach naukowych celów w zakresie ograniczenia wzrostu temperatury na świecie.

Grupa Capgemini przyłączyła się do wysiłków UNICEF-u, aby pomóc w zapewnieniu sprawiedliwego dostępu do szczepionek, testów i terapii COVID-19 na całym świecie. To zaangażowanie obejmuje konkretne wsparcie na rzecz zaspokajania najbardziej pilnych i krytycznych potrzeb w Indiach i Brazylii.

Aiman Ezzat, Dyrektor Generalny CEO) Capgemini, dołączył do Sojuszu Dyrektorów Generalnych ds. Klimatu Światowego Forum Ekonomicznego — globalnej społeczności dyrektorów generalnych, którzy katalizują działania w różnych sektorach i angażują decydentów, aby pomóc w przejściu do gospodarki neutralnej dla klimatu. Dołączyliśmy również do kampanii Światowego Forum Ekonomicznego pod nazwą 1 bilion drzew, której celem jest ochrona, odtworzenie i zasadzenie biliona drzew na całym świecie.

Capgemini bierze udział w zwalczaniu nierówności w ramach inicjatywy Business for Inclusive Growth (B4IG), kierowanej przez dyrektorów generalnych (CEO) koalicji największych firm światowych. Jesteśmy liderem w dziedzinie włączenia cyfrowego.

Capgemini wchodzi w skład Valuable 500 — globalnej sieci osób na stanowiskach dyrektorów generalnych (CEO) zaangażowanych we włączanie społeczne osób niepełnosprawnych. Organizacja ta wspiera kilka programów szkoleniowych, które zachęcają do zatrudniania osób niepełnosprawnych w celu promowania równych szans.

Jako założyciel inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego pod nazwą Partnering for Racial Justice in Business (Partnerstwo na rzecz sprawiedliwości rasowej w biznesie), jesteśmy zaangażowani w eliminację rasizmu w miejscach pracy oraz pomoc w tworzeniu godziwych i sprawiedliwych miejsc pracy dla specjalistów o niedostatecznie reprezentowanej tożsamości rasowej i etnicznej.

Nasze podejście do ESG

To najlepszy moment na wykorzystanie technologii i potencjału, jaki drzemie w człowieku, po to by sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym.