Przejdź do Treści

Informacja o ochronie danych osobowych

Capgemini jest światowym liderem w dziedzinie konsultingu, usług technologicznych i transformacji cyfrowej, a także pionierem innowacji wykorzystujących usługi chmurowe, dane, sztuczną inteligencję AI, oprogramowanie, inżynierię cyfrową i platformy technologiczne – dzięki temu zaspokaja pełen zakres potrzeb swoicj klientów. Pomagamy naszym klientom zdefiniować właściwą drogę do lepszej przyszłości – od rozwoju cyfrowych doświadczeń konsumenckich po przyspieszenie inteligentnego przemysłu i transformację wydajności przedsiębiorstw.

Capgemini zobowiązało się do ochrony wszystkich danych osobowych powierzonych mu w ramach prowadzonej działalności. Zobowiązaliśmy się do wspierania przejrzystości w zakresie sposobu gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych.

Wprowadzenie

Celem niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych jest dostarczenie wszystkich istotnych informacji dotyczących gromadzenia i dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Capgemini.

W szczególności w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, które mogą wynikać z korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Capgemini – www.capgemini.com (zwanej dalej “stroną internetową”).

Capgemini Services SAS, jako spółka dominująca grupy oraz inne podmioty grupy (zwane dalej “my”, “nas”, “nasz” lub “Capgemini”) może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych.

Dlaczego Capgemini przetwarza Twoje dane osobowe?

Chociaż odwiedzanie naszej strony internetowej niekoniecznie będzie skutkowało gromadzeniem i/lub dalszym przetwarzaniem danych osobowych, dostęp do części strony internetowej i/lub prośba o określone informacje może prowadzić do takiego przetwarzania.

W zależności od celu, dla którego Capgemini gromadzi lub przetwarza Twoje dane osobowe, będzie opierać się na Twojej zgodzie lub na własnym uzasadnionym interesie. Poniżej przedstawiamy główne cele, dla których Capgemini gromadzi i/lub przetwarza Twoje dane osobowe:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Aby odpowiedzieć na wszelkie prośby, zapytania lub żadania, które możesz przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowegoYour consent
Aby umożliwić korzystanie z plików cookie i/lub innych technik śledzenia aktywnosci – pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę – i zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w Polityce plików cookieZgoda użytkownika
Aby umożliwić Ci zarejestrowanie się na wydarzenie lub webinariumZgoda użytkownika
Aby umożliwić Ci zapisanie się do newsletteraZgoda użytkownika
Aby umożliwić pobieranie raportów, artykułów lub innych dokumentówZgoda użytkownika
Przeprowadzanie badań satysfakcji klientaZgoda użytkownika
Aby umożliwić Ci złożenie aplikacji o pracęUzasadniony interes Capgemini do prowadzenia procesów rekrutacyjnych.
W celach marketingowych, aby dzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi oferty CapgeminiTwoja zgoda lub uzasadniony interes Capgemini w udostępnianiu i promowaniu swojej oferty

Jak długo Capgemini będzie przechowywać Twoje dane?

Capgemini będzie przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Capgemini określi odpowiedni okres przechowywania, biorąc pod uwagę cel(e) przetwarzania i mające zastosowanie wymogi prawne.

Oznacza to, że okres przechowywania może być różnie zdefiniowany w zależności od celu (ów) przetwarzania i lokalnych wymogów, z uwzględnieniem konkretnych obowiazków prawnych.

W każdym przypadku, zgodnie z poniższym opisem, możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

1. Inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej

Capgemini jest organizacją globalną, w związku z tym podmioty z grupy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i dalej je przetwarzać. Taki dostęp będzie jednak zawsze ściśle ograniczony do odpowiednio zainteresowanych stron, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i geograficznym.

Proszę zauważyć, że wszystkie czynności przetwarzania wykonywane przez Capgemini, w tym wszelkie transgraniczne transfery danych osobowych, są objęte i ujęte w ramy Wiążących Reguł Korporacyjnych Capgemini (WRK). Wiążące reguły korporacyjne Capgemini obejmują zarówno unijny, jak i brytyjski WRK.

Unijne WRK Capgemini zostały po raz pierwszy zatwierdzone przez Europejskie organy ochrony danych w marcu 2016 r., a następnie zaktualizowane w styczniu 2019 r. w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Wiążące reguły korporacyjne Capgemini zostały zaktualizowane w kwietniu 2023 r., aby dostosować je do dodatkowych obowiązków dotyczących przekazywania danych. Jako Polityka Ochrony Danych Grupy Capgemini, WRK Capgemini są prawnie wiążące dla wszystkich podmiotów Capgemini i ich pracowników oraz zapewniają wysoki standard ochrony wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Capgemini we własnym imieniu oraz w imieniu klientów.

2. Osoby trzecie

Capgemini może od czasu do czasu udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W przypadku, gdy Capgemini udostępnia Twoje dane osobowe osobom trzecim, robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku transgranicznego przekazywania danych osobowych takie przekazywanie odbywa się za pomocą odpowiednich śreodków i mechanizmów przekazywania danych. W szczególności, w przypadku gdy zastosowanie ma RODO, Capgemini zawrze standardowe klauzule umowne (SKU) zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu określenia ram transgranicznego przekazywania danych do krajów, które nie korzystają z decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

3. Organy sądowe, publiczne i/lub organy ścigania

Możemy być zobowiązani – na mocy przepisów prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i/lub żądań organów publicznych i/lub organów ścigania – do ujawnienia danych osobowych użytkownika.  Należy pamiętać, że każde takie ujawnienie nastąpi dopiero po dokładnej ocenie i ustaleniu przez Capgemini legalności i zasadności żądania, zgodnie z naszymi wewnętrznymi politykami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat tego, czy i dlaczego Capgemini może udostępniać i/lub przekazywać Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem(ami) Ochrony Danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego poniżej.

Jakie przysługują Ci prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub zażądać ograniczenia takiego przetwarzania. Ponadto możesz poprosić o przekazanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw i/lub masz jakiekolwiek pytania lub prośby związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem DPO (dpocapgemini.global@capgemini.com) Ochrony Danych za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego. Prosimy o podanie wszystkich istotnych informacji, które pozwolą nam jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje pytanie/prośbę.

Pamiętaj, że masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Strony internetowe osób trzecich

Strony internetowe Capgemini mogą zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Capgemini nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do takich stron internetowych należących do osób trzecich. Należy pamiętać, że właściciele i operatorzy stron internetowych należących do osób trzecich mogą gromadzić, wykorzystywać lub przekazywać dane osobowe użytkownika na innych warunkach niż Capgemini. W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych, Warunkami użytkowania i/lub inną dokumentacją każdej takiej strony internetowej.

Powiadamianie o zmianach w niniejszej Polityce

Niniejsza informacja została ostatnio zaktualizowana w lutym 2024 r. Należy pamiętać, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Informację, aby dotrzymać kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymogom regulacyjnym, i innym powodom.