Bankowość i rynki kapitałowe

Banki i firmy działające na rynku kapitałowym stoją w obliczu niespotykanych dotąd przemian. Muszą nie tylko obniżać koszty, ale także inwestować, aby sprostać cyfrowym oczekiwaniom klientów, zarządzać ryzykiem i rozwijać zrównoważone praktyki biznesowe.

W nowej rzeczywistości banki muszą tworzyć modele biznesowe zorientowane na klientów oraz zapewniać odpowiednie doświadczenia i oferty, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby. Pomagamy naszym klientom osiągnąć te cele, jednocześnie napędzając wzrost. Współpracujemy z 8 z 15 największych banków i 9 z 15 największych zdywersyfikowanych firm finansowych, pomagając im w zmianie wizerunku ich działalności, w przekształceniu się w otwarte przedsiębiorstwa oparte na danych. Wspieramy je w lepszym przygotowaniu się do zmieniających się wymagań rynku, partnerów i organów regulacyjnych.

Z kolei firmy z rynku kapitałowego muszą zmniejszyć koszty strukturalne, operacyjne i jednostkowe transakcji, wprowadzić usprawnienia i zainwestować w infrastrukturę cyfrową, jednocześnie spełniając rosnące obowiązki regulacyjne. Pomagamy naszym klientom tworzyć wydajne i odpowiedzialne organizacje, których rdzeń stanowią innowacje cyfrowe, w tym ekosystemy biznesowe, produktowe i regionalne. Nasze kompleksowe rozwiązania w zakresie danych, chmury i analityki zwiększają zaangażowanie klientów, usprawniają operacje i zapewniają skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem.

Innowacyjność jest dla nas priorytetem, ponieważ dzięki niej banki i firmy rynku kapitałowego stają się sprawne, otwarte i inteligentne. Pomagamy im jednocześnie w przekształceniu się w zrównoważone przedsiębiorstwa cyfrowe przyszłości.

  TechnoVision 2023: Financial Services

  Dowiedz się, jak zachować równowagę między cyfryzacją a zmieniającymi się zagrożeniami i zrównoważonym rozwojem.

  Przyszłościowe innowacje x usługi finansowe

  Jak branża usług finansowych może stworzyć zrównoważoną przyszłość?

  World Retail Banking Report 2022

  Czego banki mogą się nauczyć z podręcznika FinTech.

   Czym się zajmujemy

   Osoby zarządzające aktywami doświadczają zwiększonego zainteresowania klientów kwestiami ESG. Muszą też zająć się wyzwaniami wywołanymi przez DLT i sztuczną inteligencję/uczenie maszynowe.

   Możemy pomóc Ci uchwycić nowe możliwości rynkowe i stworzyć atrakcyjne, ale opłacalne propozycje dla Twoich klientów.

   Nadszedł czas, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową wykorzystując do tego rozwiązania cyfrowe, jednocześnie maksymalizując zwrot z inwestycji.

   Umożliwiamy instytucjom finansowym dostarczanie atrakcyjnych, przyszłościowych rozwiązań płatniczych nowej generacji na dużą skalę. Oferrujemy wsparcie w zakresie efektywnego zarządzania zgodnością i złożonym środowiskiem ryzyka.

   Pomagamy w przekształceniu operacji biurowych od początku do końca. Dzięki nam będą one bardziej rentowne i zawsze dostosowane do aktualnych trendów.

   Możesz spieniężyć swoje aktywa i platformy, stworzyć tzw. centra doskonałości i zbudować modele handlu jako usługi, co otworzy przed Tobą nowe możliwości rynkowe.

   Modele kredytowe muszą być prostsze, szybsze i spersonalizowane dla klientów, a jednocześnie pozostać konkurencyjne dla banków.

   Pomagamy kredytodawcom komercyjnym i konsumenckim tworzyć bezproblemowe, cyfrowe doświadczenia związane z udzielaniem kredytów, automatyzując procesy na dużą skalę i generując spostrzeżenia oparte na danych, jednocześnie skutecznie zarządzając ryzykiem.

   Aby tworzyć długoterminową wartość, banki muszą sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów i zwiększyć swoją elastyczność rynkową.

   Współpracujemy z klientami w celu przekształcenia silosowego modelu operacyjnego opartego na produktach w usprawnioną, zwinną platformę. Wszytsko po to, by umożliwić hiperpersonalne doświadczenia klientów.

   Dynamika klientów i branży w firmach zajmujących się zarządzaniem majątkiem ulega szybkiej transformacji.

   Pomagamy w dostarczaniu doskonałych doświadczeń inwestorom, wzmacniając pozycję doradców poprzez hiperpersonalizację usług oraz zwiększając ich efektywność dzięki wykorzystaniu danych i nowych technologii.

   Oferowane usługi

   Amazon FinSpace

   Jako wieloletni partner APN w dziedzinie doradztwa i członek programu Amazon FinSpace Delivery, pomagamy firmom z branży usług finansowych budować i utrzymywać system zarządzania danymi z Amazon FinSpace.

    Marketing połączony dla usług finansowych

    Prowadzenie działań marketingowych skierowanych do klientów świadomych technologicznie, które są obwarowane wieloma regulacjami, nie należy do łatwych zadań.

     Inventive banking

     Otwarta bankowość i interfejsy API zaburzają łańcuch wartości. Banki często stają przed wyzwaniem szybszego wprowadzania innowacji.