Przejdź do Treści

Bankowość inwestycyjna

Pomagamy w tworzeniu rozwiązań dla bankowości inwestycyjnej nowej generacji. Modernizujemy technologie i zaplecze operacyjne, wdrażając modele operacyjne nastawione na zwiększenie rentowności i poprawę doświadczenia klientów.

Firmy z sektora bankowości inwestycyjnej potrzebują modelu operacyjnego opartego na technologii cyfrowej, aby obniżyć jednostkowy koszt transakcji i osiągnąć efektywność. Współpracując z Capgemini, możesz obniżyć wskaźniki kosztów do dochodów we wszystkich obszarach i skutecznie zarządzać ryzykiem poprzez przyjęcie cyfrowego i bezpośredniego przetwarzania.

Umożliwiamy czerpanie wartości z aktywów i platform, tworzenie operacyjnych i technologicznych centrów doskonałości oraz tworzenie modeli handlu jako usługi. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii możemy również pomóc w realizacji celów ESG.

Jak możemy pomóc

Pomagamy klientom zarządzać danymi w całym przedsiębiorstwie.

Dostarczamy usługi biznesowe o kluczowym znaczeniu, aby pomóc klientom w:

• Gotowości na początek dnia do obrotu papierami wartościowymi
• Raportowaniu ryzyka i dokładności
• Poprawie jakości danych w celu zmniejszenia strat transakcyjnych
• Rozliczeniu kontrahentów na czas
• Redukcji kar regulacyjnych.

Współpracując z Capgemini, możesz poprawić jakość danych front-to-back, stworzyć cyfrowe operacje na danych, migrować platformy danych do chmury i zoptymalizować koszty operacji na danych rynkowych.

Przenieś swoje dane i platformy technologiczne do chmury.

Starsze platformy są złożone, kosztowne w utrzymaniu i stanowią ogromne ryzyko dla firm z sektora bankowości inwestycyjnej. Aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom kosztowym, rynkowym i regulacyjnym, firmy muszą przyjąć podejście „cloud-first”.

Możemy Ci umożliwić przeniesienie danych i platform technologicznych do chmury — szybko, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Capgemini pomaga klientom Murex przekształcić ich operacje i maksymalnie wykorzystać potencjał tej potężnej platformy rynków kapitałowych.

Pomagamy klientom we wdrażaniu, uaktualnianiu, testowaniu, optymalizacji wydajności i usługach biznesowych dla platformy Murex.

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Murex. Nasz globalny zespół konsultantów i specjalistów pomaga w efektywnym kosztowo wdrożeniu w różnych klasach aktywów i przedsiębiorstwach.