Zarządzanie majątkiem

Na przestrzeni lat sposoby zarządzania majątkiem ulegały ogromnym zmianom. Możemy pomóc Ci w przekształceniu Twoich modeli biznesowych i sprawić, że poza istniejącym już doradztwem inwestycyjnym odkryjesz nowe możliwości.

Wraz z ogromną zmianą demograficzną, obserwujemy pojawienie się grupy zupełnie nowych klientów — znacznie młodszych, bardziej zróżnicowanych i obeznanych z technologią. Zarówno doradcy, jak i załoga należą teraz do nowego pokolenia, zmieniając podejście do zarządzania majątkiem.

Wraz z nowym pokoleniem pojawiają się nowe sposoby zarządzania majątkiem. Przyjęcie otwartego ekosystemu partnerów i sojuszy jest kluczowe dla Twojego sukcesu. Pomagamy podnieść poziom doświadczenia inwestorów, wzmocnić pozycję doradców i pomóc w osiągnięciu doskonałości operacyjnej.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem wealth@capgemini.com.

Raport nt. światowych majątków 2022 (World Wealth Report 2022)

Strategia zorientowana na klienta.

Czym się zajmujemy

Dzięki mechanizmom opartym na AI i ML umożliwiamy doradcom skupienie się na kolejnych, jeszcze lepszych działaniach.

Doradcy są podstawą operacji zarządzania majątkiem.

Możemy pomóc Twoim doradcom, aby zamiast skupiać się na złożoności operacyjnej, mogli poświęcić swój czas na pielęgnowanie i utrzymywanie relacji z klientami za pomocą:

• Zaawansowanej segmentacji doradców
• Transformacji pulpitu doradcy
• Modernizacji systemu zarządzania ryzykiem.

Działające z pełną wydajnością back office i middle office są podstawą sukcesu biznesowego firm zarządzających majątkiem.

Aby zapewnić zyskowny wzrost, możemy pomóc w obszarach:

• Cyfrowych centrów kontaktowych
• Inteligentnej automatyzacji procesów
• Zgodności z przepisami i zarządzaniu ryzykiem
• Zarządzania oszustwami i prywatnością
• Wirtualnej administracji.

Zapewnij inwestorom hiper-spersonalizowane, kompleksowe i bezproblemowe korzystanie z codziennych transakcji i usług.

Pomożemy Ci poprawić doświadczenia klientów dzięki:

• Inteligentnemu marketingowi i pozyskiwaniu klientów
• Onboardingowi i optymalizacji procesów
• Planowaniu życia finansowego
• Segmentacji i zarządzaniu lojalnością.

Umożliwiamy firmom zwiększenie do maksimum korzyści płynących z interakcji między firmami, doradcami i inwestorami poprzez dostępu do informacji na temat zachowań doradców finansowych.

Rozwiązanie AAI firmy Capgemini koncentruje się na zrozumieniu osobowości, zachowań, preferencji i wartości doradców w kontekście firmy i inwestorów. Pomaga to w promowaniu najlepszych praktyk opartych na dowodach poprzez dostarczanie predykcyjnych, preskryptywnych i proaktywnych spostrzeżeń.

Capgemini zapewnia wszystkie elementy wspierające ideę, pilotaż i wdrożenie AAI dla różnych podróży w całym cyklu życia doradcy (zarówno w chmurze, jak i lokalnie lub IaaS). Obejmuje to następujące elementy:

• Strategię i ideę
• Mapę drogową AAI i uzasadnienie biznesowe
• Przyspieszony pilotaż
• AAI sandbox
• Wymianę informacji o AAI
• Wdrożenie platformy AAI.