Przejdź do Treści

MIĘDZYNARODOWY PARTNER NAGRODY NOBLA

Wspieranie innowacji i nauki na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wizja, zaangażowanie i innowacyjność: w Capgemini wierzymy, że dzisiejszym wyzwaniom można sprostać tylko wtedy, gdy wybitne umysły połączą się, aby znaleźć rozwiązania i przekuć pomysły w działania.

Organizacja Nobel Prize Outreach dostarcza informacji o projektach, które zostały uhonorowane Nagrodą Nobla. W ten sposób rozbudza i promuje zainteresowanie nauką, literaturą i pokojem zgodnie z wizją Alfreda Nobla, aby co roku wyróżniać tych, którzy „przynieśli ludzkości największą korzyść”.

Grupa Capgemini jest dumna z tego, że jest międzynarodowym partnerem Nagrody Nobla, wspierając innowacje i badania. Wspólnie z organizacją Nobel Prize Outreach chcemy szerzyć wiedzę na całym świecie, inspirować młode umysły i budować bardziej zrównoważoną i inkluzywną przyszłość dla wszystkich.

Partnerstwo to pokazuje, że Capgemini koncentruje się na wspieraniu światowej klasy edukacji i szkoleń oraz pomaga rozwijać światowych liderów i talenty przyszłości.

Jako międzynarodowy partner Nagrody Nobla, Capgemini wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu innowacji i technologii, aby wspierać różnorodny program wydarzeń związanych z Nagrodą Nobla na całym świecie – zarówno w formie bezpośrednich wykładów, jak i z wykorzystaniem Internetu.

W szczególności są to spotkania z cyklu “Dialogi o Nagrodzie Nobla” — regularne wydarzenia, podczas których laureaci i laureatki Nagrody Nobla, a także ludzie ze świata nauki, przedawiciele i przedstawicielki środowisk studenckich, decydenci i dycydentki oraz inne wielkie postacie dzisiejszego świata, spotykają się z publicznością, aby omawiać rozwiązania najbardziej palących problemów na świecie.

Wydarzenia te mają na celu promowanie podejmowania decyzji w oparciu o fakty, stymulowanie dialogu oraz inspirowanie ludzi do budowania inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości wspieranej przez innowacje.

Styczeń 2022: Spotkania studentów i studentek z laureatem Nagrody Nobla

„Spotkania studentów z laureatem Nagrody Nobla” to dyskusja organizowana przez organizację Nobel Prize Outreach z udziałem grupy 15 osób uczących się na kierunkach ścisłych (na poziomie studiów licencjackich i magisterskich) z całego świata. W czasie spotkania rozmawiają oni z laureatami i laureatkami Nagrody Nobla na temat specyfiki pracy naukowej.

Najnowsza edycja została zarejestrowana cyfrowo pod koniec stycznia 2022 r. Wystąpił w niej Arthur B. McDonald, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2015 r. W dyskusji wzięło udział trzech młodych naukowców z Capgemini.

Listopad 2021: Dialog o Nagrodzie Nobla „Zjednoczeni przez naukę”

W ramach spotkania „Zjednoczeni przez naukę” studenci i studentki nauk ścisłych z całej Ameryki Łacińskiej i Karaibów wzięli udział w rozmowie z laureatami i laureatkami Nagrody Nobla, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nauka i naukowcy mogą najskuteczniej wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. Ta inicjatywa ma na celu zainspirowanie następnego pokolenia ludzi ze świata nauki do współpracy między sobą i z resztą społeczeństwa. Wszystko po to, by wykorzystać naukę do sprostania wielkim wyzwaniom stojącym przed ludzkością.

W tym regionie nie brakuje wyzwań — zmian klimatycznych, nierówności i niestabilności politycznej, a także zniszczeń spowodowanych przez Covid-19. 80 studentów i studentek studiów licencjackich i magisterskich reprezentujących prawie wszystkie kraje regionu, zostało zaproszonych do skupienia się na zagadnieniach takich jak: obowiązki naukowca, siła współpracy, strategie budowania mostów w kontaktach z decydentami i społeczeństwem w ogóle oraz szersze implikacje społeczne tych tematów.