Przejdź do Treści

Zarządzanie i ład korporacyjny

Obecna struktura dotycząca zarządzania i ładu korporacyjnego, jaka obowiązuje w Capgemini od 2020 r., pozwala nam napisać kolejny rozdział historii firmy z pasją, energią i ciągłym naciskiem na odpowiedzialne i wielokulturowe globalne przywództwo.

Rada Dyrektorów Capgemini określa strategie firmy, dokonuje kluczowych nominacji i decyduje o głównych kwestiach związanych z funkcjonowaniem i przyszłością naszego przedsiębiorstwa. Zarząd Wykonawczy Grupy (The Group Executive Board, GEB) odpowiada za zapewnienie zbiorowego zarządzania działaniami Grupy. Komitet Wykonawczy pomaga określić główny kierunek działania Capgemini, wyznacza główne priorytety strategiczne oraz związane z nimi plany działania. Zapewnia skuteczną realizację tych planów na poziomie operacyjnym.

Nasz sukces opiera się na zdolności do nawiązywania relacji opartych na zaufaniu. Dlatego staramy się regularnie komunikować ze wszystkimi interesariuszami, dbając o to, aby transformacja cyfrowa i technologiczna stała się źródłem długoterminowego wzrostu, który uwzględnia wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Przyspieszenie przejścia na zrównoważony rozwój i włączenie społeczne

To najlepszy moment na wykorzystanie technologii i potencjału, jaki drzemie w człowieku, po to by sprostać wyzwaniom związanym z ESG.

Więcej o naszej strukturze kierownictwa i ładu korporacyjnego

Nasze polityki

Zapoznaj się z naszą biblioteką polityk i kodeksów postępowania.