Przejdź do Treści

Energetyka i Usługi komunalne

Transformacja energetyczna to wyzwanie definiujące pokolenia. Wierzymy, że liczy się nie tylko to, przed czym może zapobiec, ale też, co może umożliwić naszej gospodarce i społeczeństwu. Widzimy przyszłość, w której energia jest czysta, przystępna cenowo i dostępna dla każdego – napędzając nową falę wzrostu przemysłowego i możliwości.

Przejście przemysłu energetycznego na czystą energię jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym każdej innej branży osiągnięcie zerowego zużycia energii netto.

Zbyt długo narracja dotycząca zerowego zużycia energii netto koncentrowała się na kosztach i wyzwaniach. Transformacja energetyczna nie musi jednak oznaczać oszczędności ani kompromisów w branży. Jasne plany, działania i pomiary – w połączeniu ze zmianami kulturowymi i zmianami naszych przyzwyczajeń – mogą pomóc wszystkim czerpać korzyści ze wzrostu i dobrobytu, które umożliwia transformacja.

Transformacja w pozytywny sposób może wpływać także na ludzką stronę biznesu: głębsze relacje z klientami, postrzeganie przez konsumentów i przyciąganie talentów.

„Pomaganie organizacjom energetycznym i użyteczności publicznej w wykorzystaniu ogromnego potencjału gospodarczego i społecznego transformacji energetycznej oraz budowaniu lepszej przyszłości to nasza pasja i cel”

Razem możemy wyznaczyć drogę do lepszej, czystszej przyszłości dla nas wszystkich.

  Zrównoważony rozwój

  Poznaj nasze szczegółowe badania nad korzyściami, jakie organizacje energetyczne czerpią z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  Wzrost w czystej formie

  W tym wpisie przedstawiamy związek między świadomą odpowiedzialnością za środowisko a zdrowszym, zrównoważonym rozwojem.

   Czym się zajmujemy

   Napędzanie transformacji energetycznej i tego, co umożliwia.

   Ewolucja globalnego sektora energetycznego w kierunku przystępnej cenowo, obfitej i niskoemisyjnej energii w ciągu jednego pokolenia jest najwyższym priorytetem dla sektora energetycznego i użyteczności publicznej i wymaga drastycznej zmiany dla wielu osób. W Capgemini wierzymy, że należy skupić się na tym, co transformacja energetyczna umożliwia naszej gospodarce i społeczeństwu, a nie tylko na tym, czego musi uniknąć.

   Pomagamy organizacjom energetycznym i użyteczności publicznej w tworzeniu pozytywnego, długoterminowego dziedzictwa transformacyjnych, zrównoważonych produktów i usług, które tworzą nowe rodzaje wartości, wzmacniają relacje z klientami i pomagają przyciągać wiodące w branży talenty.

   Umożliwienie wzrostu poprzez cyfryzację i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych.

   By sprostać wyzwaniu transformacji energetycznej, nie tylko trzeba przejść na nowe źródła energii. Konieczne jest odkrycie całego sektora na nowo, nadanie priorytetu dostępnym zasobom i redukcji odpadów, a także optymalizacja produkcji, dystrybucji i recyklingu energii.

   Dzięki swojej wiedzy cyfrowej i technicznej Capgemini pomaga organizacjom wpleść połączone technologie i innowacje inżynieryjne w kompleksowy ekosystem energetyczny, a także wykorzystać możliwości technologiczne wynikające z dostępu do przystępnej cenowo, obfitej energii.

   Zmieniamy sposób, w jaki ludzie podróżują, żyją i pracują.

   Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, organizacje energetyczne i użyteczności publicznej muszą pomóc konsumentom zmienić sposób, w jaki myślą o energii i ją zużywają, oferując proste, istotne i skuteczne techniki pozwalające łatwo oszczędzać energię, a także dostosować zużycie do rodzaju używanej energii.

   Wspieramy naszych klientów z branży energetycznej w poruszaniu się po zmieniającym się krajobrazie konsumenckim. Transformacja energetyczna daje możliwość nawiązania głębszych relacji z klientami i zapewnienia im wyższej jakości życia – dzięki przystępnej cenowo energii. Nasze rozwiązania zorientowane na klienta pomagają wpływać na zachowania konsumentów, jednocześnie poprawiając sposób postrzegania marki.

    Czysty horyzont dla miast w Tajlandii

    Sprawdzamy korzyści ekonomiczne, społeczne i zdrowotne wynikające z rosnących inwestycji w ekosystem mobilności elektrycznej w Tajlandii.

    Energia dla dobra ludzi

    Jak nowo powstała, rozproszona sieć solarna może pomóc Afryce w zwiększeniu jej potencjału gospodarczego.

    Rola V2H we wspieraniu i ochronie społeczności

    W jaki sposób pojazdy elektryczne wzmocnią odporność sieci elektroenergetycznej i zapewnią łączność wrażliwym społecznościom.

    Więcej niż bierna konsumpcja

    Spojrzenie na zmieniającą się interakcję między konsumentem energii, siecią i dostawcą – oraz na korzyści, jakie mogą czerpać.

    Jak lokalne mikro fabryki mogą zmieniać społeczności?

    W jaki sposób decentralizacja dystrybucji energii może zapoczątkować nową erę lokalnej produkcji na małą skalę i innowacyjności.

    Autonomiczna droga do społecznej mobilności

    Jak nowy rodzaj taksówek może być czynnikiem zwiększającym mobilność społeczną.

     Historie naszych klientów