Przejdź do Treści

Kim jesteśmy

W Capgemini kierujemy się wspólnym celem — jest nim uwalnianie ludzkiej energii poprzez technologię z myślą o inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości.

„Razem możemy nadać technologii ludzki wymiar, którego potrzebuje dzisiejszy świat”.

Aiman Ezzat, Chief Executive Officer

Get the future you want

Technologia kształtuje sposób, w jaki żyjemy – jak pracujemy, uczymy się, przemieszczamy i komunikujemy. Oznacza to, że nasza specjalistyczna wiedza technologiczna w połączeniu z wiedzą biznesową może pomóc Twojej firmie nie tylko w transformacji i zarządzaniu działalnością biznesową. Może ją wesprzeć w tworzeniu lepszej przyszłości oraz bardziej zrównoważonego i inkluzywnego świata.

To odpowiedzialność, którą traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego od momentu naszego powstania ponad 50 lat temu staramy się być dla naszych klientów przede wszystkim partnerem, a nie tylko dostawcą usług. Nasz zróżnicowany zespół liczy prawie 350 tys. ekspertów i ekspertek działających w ponad 50 krajach, a wszystkich nas napędza jedna wspólna pasja — dążymy do uwolnienia ludzkiej energii poprzez technologię.

Wykorzystujemy chmurę, dane, sztuczną inteligencję, łączność, oprogramowanie, inżynierię cyfrową i platformy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe. Ta pasja stymuluje ogromne zaangażowanie. Dążymy do właściwego wykorzystania możliwości technologii na rzecz Twojej firmy, naszej planety i całego społeczeństwa.

Od rozwoju cyfrowej obsługi konsumentów, poprzez przyspieszenie wdrażania inteligentnego przemysłu, aż po transformację wydajności przedsiębiorstwa — pomagamy klientom nie tylko ustalić „czy coś da sięzrobić?”, ale także określić właściwą drogę ku lepszej przyszłości.

„Jako odpowiedzialna firma, Grupa Capgemini jest realistycznie nastawiona do obietnic, jak również do ryzyka, jakie niosą ze sobą innowacje technologiczne. Naszą rolą jest sprawienie, aby innowacje te były użyteczne, dostępne i etyczne”.

Paul Hermelin, Chairman of the Board, and Aiman Ezzat, Chief Executive Officer

Nasze główne wartości

Od momentu powstania Grupy w 1967 r. etyczne podejmowanie decyzji i etyczne działania, inspirowane naszymi siedmioma wartościami, charakteryzują sposób, w jaki prowadzimy działalność.