Kultura inkluzywna

W pracy też możesz być sobą. Dołączając do Capgemini, stajesz się częścią globalnej organizacji, zrzeszającej pracowników i pracownice ze 120 krajów świata, która ceni różnorodność we wszystkich jej formach.


Wierzymy w to, że troska o różnorodność w połączeniu z aktywną integracją umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań i wpływa pozytywnie na nas wszystkich. Sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na to, co nowe. To właśnie dlatego w Capgemini podejmujemy działania, które wspierają rozwój żywej kultury inkluzywnej, w której ludzie – niejednokrotnie bardzo różni – mają prawo do budowania swojej kariery. Bez względu na pochodzenie, tożsamość płciową, orientację seksualną, zdolności czy religię, w Capgemini masz możliwość rozwoju w kierunku, jaki wybierzesz.

Działamy zgodnie z polityką różnorodności, po to by wszyscy czuli się akceptowani i wspierani w swoim rozwoju zawodowym. Pracujemy w sposób hybrydowy i promujemy zasadę równości. Zależy nam na tym, aby każdy z nas miał poczucie doceniania, zrozumienia i świadomość, że z nami może w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy.

Zespół Capgemini Polska liczy ponad 11,5 tys. osób, z czego ponad 50% stanowią kobiety. Nasza firma docenia wkład kobiet w rozwój organizacji i daje wszystkim takie same możliwości doskonalenia umiejętności. Kobiety są kluczem do kształtowania przyszłości gospodarki cyfrowej. Uruchomiliśmy ambitny program skupiający się na promowaniu rozwoju kariery kobiet na wszystkich szczeblach naszej organizacji.

Idąc w ślad za naszymi wartościami przygotowaliśmy raport z badań, którego głównym celem jest przyjrzenie się tematowi różnorodności płci w obszarach szeroko rozumianego IT.

Nasze sieci pracownicze (ang. communities) łączą ze sobą ludzi pełnych pasji do działania na rzecz wspierania różnorodności, sprawiedliwego traktowania i tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. W polskim oddziale Capgemini aktywnie działają m.in. communities takie, jak: OUTfront (wspierające działania na rzecz osób LGBT+), Women@Capgemini (społeczność kobiet) Cultural Diversity Community (działające na rzecz osób z różnych kręgów etnicznych i kulturowych) oraz CapAbility.

Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” to odpowiedź na wiele oddolnych inicjatyw pracowników i pracownic Capgemini, którym problemy dzisiejszego świata nie są obojętne.