Kultura inkluzywna

W pracy też możesz być sobą. Dołączając do Capgemini, stajesz się częścią globalnej organizacji, zrzeszającej pracowników ze 120 krajów świata, która ceni różnorodność we wszystkich jej formach.


Wierzymy w to, że troska o różnorodność w połączeniu z aktywną integracją umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań i wpływa pozytywnie na nas wszystkich. Sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na to, co nowe. To właśnie dlatego w Capgemini podejmujemy działania, które wspierają rozwój żywej kultury inkluzywnej, w której ludzie – niejednokrotnie bardzo różni – mają prawo do budowania swojej kariery. Bez względu na pochodzenie, tożsamość płciową, orientację seksualną, zdolności czy religię, w Capgemini masz możliwość rozwoju w kierunku, jaki wybierzesz.

Działamy zgodnie z polityką różnorodności, po to by wszyscy czuli się akceptowani i wspierani w swoim rozwoju zawodowym. Pracujemy w sposób hybrydowy i promujemy zasadę równości. Zależy nam na tym, aby każdy z nas miał poczucie doceniania, zrozumienia i świadomość, że z nami może w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy.

Zespół Capgemini Polska liczy ponad 12 tys. osób, z czego ponad 50% stanowią kobiety. Nasza firma dba o równowagę płci, docenia wkład kobiet w rozwój organizacji i daje wszystkim takie same możliwości doskonalenia umiejętności. Kobiety są kluczem do kształtowania przyszłości gospodarki cyfrowej. Uruchomiliśmy ambitny program skupiający się na promowaniu rozwoju kariery kobiet na wszystkich szczeblach naszej organizacji.

Idąc w ślad za naszymi wartościami przygotowaliśmy raport z badań, którego głównym celem jest przyjrzenie się tematowi różnorodności płci w obszarach szeroko rozumianego IT.

Nasze sieci pracownicze (ang. communities) łączą ze sobą ludzi pełnych pasji do działania na rzecz wspierania różnorodności, sprawiedliwego traktowania i tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. W polskim oddziale Capgemini aktywnie działają m.in. communities takie, jak: OUTfront (wspierające działania na rzecz osób LGBT+), Women@Capgemini (społeczność kobiet) Cultural Diversity Community (działające na rzecz osób z różnych kręgów etnicznych i kulturowych) oraz CapAbility.

Poznaj Capgemini

Aktualnie zatrudniamy ponad 350 000 osób w prawie 50 krajach na całym świecie, które identyfikują się z kulturą wolności i różnorodności – dla przyjaznego, kreatywnego i otwartego środowiska pracy, w którym każdy może poczuć się bezpiecznie.

Pracownicy i pracownice Capgemini angażują się w działania naszych sieci pracowniczych, aby wspierać i promować zmiany społeczne. Na przykład, community OUTfront działa na rzecz wspierania osób LGBT+ i zmiany postrzegania tej społeczności w dzisiejszym świecie.

Od współpracy z globalnymi i lokalnymi organizacjami po wspieranie wysiłków naszych własnych pracowników i pracownic, staramy się przełamywać bariery dla bardziej integracyjnej przyszłości.

Get the future you want!


W pracy też możesz być sobą!