Przejdź do Treści

Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły”

Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” to odpowiedź na wiele oddolnych inicjatyw pracowników i pracownic Capgemini, którym problemy dzisiejszego świata nie są obojętne.

Widzimy, że wśród pracujących u nas osób potrzeba zaangażowania się i zaradzenia wielu problemom, jakie występują w naszym otoczeniu jest bardzo duża, dlatego chcąc dać im realne wsparcie, wiele lat temu uruchomiliśmy projekt “Inwestujemy w dobre pomysły”. W ramach tego programu każdego roku wspieramy finansowo wybrane inicjatywy pracownicze, nawiązujące do naszych trzech filarów strategii CSR, jakimi są włączenie cyfrowe, różnorodność i włączanie oraz troska o środowisko.

Pobierz raport i poznaj wszystkie pomysły, jakie udało nam się wspólnie zrealizować w 2023 roku.

Nasze projekty w 2023 roku
Tylko w 2023 roku w ramach projektów grantowych wolontariusze i wolontariuszki zrealizowali 16 dobrych pomysłów na pomaganie – 5 projektów BIG, które otrzymały dofinansowanie do 10 000 zł i 11 projektów SMALL wspartych kwotą do 3000 zł. Inicjatywy zespołów wolontariackich zrealizowano w 16 miejscach w całej Polsce – dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Poznaj niektóre z nich!

  CHARITY HACKATHON 2023

  Już po raz drugi społeczność Salesforce Trailblazer z Wrocławia wolontaryjniezorganizowała charytatywny Salesforce hackathon. Pomoc otrzymało wyłonionew konkursie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ekostraż”.

  CYFROWE ZIARNA

  Projekt skupia się na potrzebach dzieci neuroatypowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowane i przeprowadzone działania stworzyły im przyjazne środowisko, wspierające rozwój ich umiejętności potrzebnych w dobie cyfrowej.

  SUGAR DOT

  Zespół wolontariuszy i wolontariuszek z Warszawy zrealizował bardzo ważny projekt, którego celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych.