Przejdź do Treści

Branża motoryzacyjna

Zmieniające się zachowania i oczekiwania klientów, nowe przepisy, cyfryzacja i presja społeczna związana ze zrównoważonym rozwojem sprawiły, że pojawiło się wiele nowych, czasami konkurujących ze sobą priorytetów dla wszystkich firm z branży motoryzacyjnej.

W takim środowisku firmy motoryzacyjne muszą znaleźć równowagę między potrzebą dokonywania nowych inwestycji w oprogramowanie, dane i chmurę, a jednocześnie stawić czoła rosnącej presji na obniżenie kosztów i oszczędzanie. Muszą dostosować do tych wymogów sposób obsługi klienta, zachowując jednocześnie tradycyjne modele sprzedaży i obsługi. Priorytetem powinny być też strategiczne partnerstwa, podejmowane po to, by optymalizować rozwój i wdrażać zasoby bez uszczerbku dla swojej przewagi konkurencyjnej.

Firmy z branży automotive stoją więc przed poważnymi wyzwaniami związanymi z realizacją tej wizji przyszłości. Pytanie brzmi: w jaki sposób osiągną te cele?

„Naszym następnym celem na drodze do transformacji branży automotive będzie z pewnością oprogramowanie”.

Alexandre Audoin, Head of Global Automotive Industry, Capgemini, and Head of Automotive Industry, Capgemini Engineering

Łączymy siły z Peugeot Sport

Podjęliśmy współpracę z Peugeot Sport, aby zapewnić zespołowi programowemu PEUGEOT 9X8 FIA WEC zaawansowane narzędzia cyfrowe.