Przejdź do Treści

Zrównoważony rozwój w branży motoryzacyjnej

Firmy motoryzacyjne coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że zrównoważony rozwój nie jest ciężarem, ale szansą na przekształcenie ich organizacji, procesów, produktów i usług – a wszystko to przy wykorzystaniu danych.

Jeśli firmy motoryzacyjne mają osiągnąć neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla produkcję i etyczny, zrównoważony łańcuch dostaw, a także zrealizować obietnicę zrównoważonej motoryzacji, potrzebna jest odważna wizja.

Aby zrealizować tę wizję, producenci OEM stoją w obliczu daleko idącej transformacji, która zabierze ich na nieznane dotąd obszary, gdy będą poszukiwać i zdobywać nowe kompetencje, możliwości i partnerów. Dane i ich udostępnianie będą miały kluczowe znaczenie. Dotyczyć to będzie wszystkich aspektów działalności: produkcji, zaopatrzenia, zakupów, IT, obsługi posprzedażowej i innych.

Strategiczna współpraca jest niezbędna dla producentów OEM, do tego by zapewnić wymierne korzyści środowiskowe w skali globalnej. Oznacza to szeroko zakrojoną wymianę danych i spostrzeżeń z całej branży, osiągniętą dzięki kompleksowemu łańcuchowi wartości danych.

Stoimy w obliczu jedynej w swoim rodzaju szansy dla producentów OEM. Ci, którzy walczą z obecną sytuacją jaka jest nieunikniona, wkrótce będą mieli trudności z utrzymaniem swojej pozycji. Przyszłość mobilności będzie należeć do liderów, którzy z powodzeniem wprowadzą zrównoważone działania do swoich modeli pracy. Jesteśmy tu, by Ci w tym pomóc.

“Przemysł motoryzacyjny zrobił już postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale obecnie potrzebne jest szybsze przyspieszenie w kierunku podejścia bardziej systemowego”.

Markus Winkler, Executive Vice President – Global Automotive Sector

Podcast Driving the Future

Przemysł motoryzacyjny zmienia się pod wpływem takich czynników jak kryzys klimatyczny i rewolucja cyfrowa. W tym odcinku podcastu Driving the Future rozmawiamy z autorami podcastu Automotive News Europe, gdzie w ramach serii Rising Star Speak, gospodarz Luca Ciferri z Automotive News Europe rozmawia z Nari Kahle, Head of Strategic Programs, CARIAD i Markusem Winklerem, Executive Vice President – Global Automotive Sector w Capgemini na temat zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym. Omawiają oni kwestię wdrażania pojazdów elektrycznych, autonomiczną jazdę, znaczenie danych i sposób, w jaki wszystko to wiąże się ze zrównoważoną mobilnością.

Zasubskrybuj:

  Rozmowy na temat zrównoważonego rozwoju

  Dążenie do zrównoważonego rozwoju w motoryzacji niesie ze sobą poważne zakłócenia – ale także ogromne możliwości.

  Zrównoważony rozwój w branży motoryzacyjnej: Od ambicji do działania

  W naszym najnowszym raporcie Capgemini Research Institute analizujemy różne aspekty zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej.

   Być przedsiębiorstwem odnawialnym

   Dzięki wykorzystaniu danych, innowacji i współpracy, zrównoważony rozwój może ewoluować od celu do sposobu myślenia, który napędza przedsiębiorstwo odnawialne.

   Renewable Enterprise to wizja Capgemini dotycząca przyszłości zrównoważonego biznesu.

   Możemy pomóc producentom OEM zidentyfikować i przyjąć technologie, które są istotne dla ich planowanych zastosowań i strategicznych priorytetów, takich jak inteligentny przemysł, zorientowanie na klienta i transformacja przedsiębiorstwa.

   Praca Capgemini i SAP nad ustalaniem priorytetów i podejmowaniem działań w zakresie ochrony środowiska w naszej własnej działalności pokazuje, że niezbędne są trzy elementy: zdolność do identyfikowania znaczących celów zrównoważonego rozwoju, kompleksowy łańcuch wartości danych i skuteczne udostępnianie danych.

   Dzięki tym trzem elementom firmy mogą wprowadzić kulturę ciągłego doskonalenia i monitorować postępy w osiąganiu celów, takich jak zero netto, redukcja odpadów i zgodność z przepisami.