Przejdź do Treści

różnorodność i włączAnie

Przełamujemy bariery i dążymy do lepszej przyszłości.

W Capgemini wierzymy, że tworzenie takich miejsc pracy, w których każdy czuje się doceniony za to, kim jest, to nie tylko ogromna odpowiedzialność moralna – to także źródło przewagi nad konkurencją. Zróżnicowanie wśród naszych zespołów jest dowodem na to, że wspieramy kulturę inkluzywną i tworzymy organizację, w której każdy może się rozwijać.

Współpracujemy z globalnymi i lokalnymi organizacjami oraz angażujemy w te działania naszych pracowników i pracownice – wszystko po to, by zapewniać równe szanse na rozwój, przeciwdziałać uprzedzeniom w miejscu pracy i edukować osoby zarządzające zespołami.

Więcej na ten temat dowiesz się z naszej prezentacji dotyczącej Polityki Capgemini w zakresie różnorodności i włączenia.

„JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE ZRÓŻNICOWANE, SPRAWIEDLIWE I INKLUZYWNE ŚRODOWISKO SPRAWIA, IŻ FIRMA JEST BARDZIEJ ODPORNA I SPRAWNA ORAZ ODNOSI SUKCESY”.

Shobha Meera, Chief Corporate Social Responsibility Officer

Nasze cele

W ramach naszej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) wyznaczyliśmy cele, które należy osiągnąć:

– 40% kobiet w naszych zespołach do 2025 r.

– 30% kobiet na stanowiskach kierowniczych w 2025 r.


Odwiedź nasze strony o ESG, aby uzyskać więcej informacji.

"Take Pride, Take Action (Bądź z siebie dumny/dumna, podejmij działanie)"

Jako organizacja zaangażowana w tworzenie inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości dla naszej planety, naszych pracowników i społeczeństwa, Grupa Capgemini podjęła działania mające na celu wspieranie społeczności LGBT+.

“Inicjatywa „Take Pride, Take Action” (Bądź z siebie dumny/dumna, podejmij działanie)” to dla nas okazja, aby podkreślić wszystkie te niezwykłe kamienie milowe, które osiągamy, postępowe polityki, które opracowujemy, edukację, którą zapewniamy naszym pracownikom oraz kulturę współpracy, którą rozwijamy — po to, aby zapewnić lepszą przyszłość dla społeczności LGBT+ i jej sojuszników. Naszym celem jest inspirowanie innych ludzi i organizacji do podejmowania pozytywnych działań w celu stworzenia inkluzywnego świata dla wszystkich.

Budowanie środowiska sprzyjającego włączeniu

Od badań dotyczących włączenia społecznego i szkoleń w zakresie nieświadomych uprzedzeń po wewnętrzne globalne “communities” i inicjatywy zwiększające zaangażowanie — staramy się zrozumieć potrzeby i wysłuchać opinii wszystkich naszych pracowników. 

Kobiety odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gospodarki cyfrowej, zarówno na stanowiskach technologicznych, biznesowych, jak i związanych z obsługą klienta. Uruchomiliśmy ambitny program, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w rekrutacji, zapewnienie możliwości mentoringu oraz wspieranie kobiet w kluczowych momentach ich życia zawodowego i osobistego. Zobowiązaliśmy się, że do końca 2025 r. kobiety będą stanowić 40% pracowników Capgemini, a w naszych zespołach kierowniczych będzie ich 30%. Sprawdź, co robimy, aby zrealizować nasze cele.

Jako członek-założyciel inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego pod nazwą „Partnering for Racial Justice in Business”, jesteśmy zaangażowani w budowanie sprawiedliwego środowiska dla osób z niedostatecznie reprezentowanych mniejszości oraz w eliminowanie rasizmu w miejscu pracy. W Wielkiej Brytanii podpisaliśmy kartę Race at Work Charter opracowaną przez Business in the Community, organizację działającą na rzecz odpowiedzialnego biznesu. W Stanach Zjednoczonych utworzyliśmy komitet doradczy Inclusion Leadership Advisory Council, aby promować zwiększenie reprezentacji i awans osób czarnoskórych oraz pochodzenia latynoskiego i azjatyckiego na całym świecie.

Capgemini wchodzi w skład Valuable 500, globalnej sieci dyrektorów generalnych (CEO) zaangażowanych w integrację osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową.

Ta partnerska sieć promuje lepszą dostępność miejsca pracy, zapewniając wsparcie dla opiekunów i opiekunek oraz oferując kilka programów zachęcających do zatrudniania osób z ograniczeniami i zapewniających im równe szanse.

Capgemini zapewnia bezpieczne środowisko, w którym szanuje się wszystkie orientacje seksualne: lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i queer wraz z ich sojusznikami. Od 2007 r. rozbudowujemy naszą globalną sieć pracowniczą OUTfront, której misją jest oferowanie forum edukacji i kreowania świadomości wspierającego rozwój zawodowy i docenianie osób LGBT+. Sieć OUTfront działa obecnie w 21 krajach.

Od 2021 r. osoby zarządzające zespołami uczestniczą w szkoleniach z zakresu inkluzywnego przywództwa, w tym w warsztatach dotyczących nieświadomych uprzedzeń, w celu wypracowania nowych sposobów myślenia i zachowań. Szkolenie to ma pomóc rozpoznać wszelkie żywione uprzedzenia, zrozumieć ich wpływ na podejmowanie decyzji i pozbyć się ich, aby zapewnić inkluzywną i produktywną kulturę.

  Po prostu bądź sobą

  Wierzymy, że różnorodność w połączeniu z aktywnym włączeniem umożliwia innowacyjność i jest źródłem korzyści dla nas wszystkich.

  Czy zróżnicowane zespoły opracowują bardziej inkluzywne technologie?

  By to sprawdzić, Capgemini Research Institute połączył siły osób ze środowiska biznesowego, eksperckiego, naukowego i prawie 5000 konsumentów.

   Historie zza kulis

   Nasze podejście do ESG

   To najlepszy moment na wykorzystanie technologii i potencjału jaki w nas drzemie, po to by sprostać wyzwaniom związanym ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG).