Komisje Rady Dyrektorów

Radę Dyrektorów wspierają cztery komisje: Komisja Audytu i Ryzyka, Komisja Wynagrodzeń, Komisja Etyki i Ładu oraz Komisja Strategii i CSR.

Komisja Audytu i Ryzyka*

Przewodniczący:Xavier Musca
Spotkania: 7 w 2023
Średnia frekwencja: 100%
Pobierz: Charter of the Audit & Risk Committee

Komisja Wynagrodzeń*

Przewodniczący:Patrick Pouyanné
Spotkania: 4 w 2023
Średnia frekwencja: 95%
Pobierz: Charter of the Compensation Committee

Komisja Etyki i Ładu*

Przewodniczący:Frédéric Oudéa
Spotkania: 4 w 2023
Średnia frekwencja: 100%
Pobierz: Charter of the Ethics and Governance Committee

Komisja Strategii i CSR*

Przewodniczący:Paul Hermelin
Spotkania: 5 w 2023
Średnia frekwencja: 93%
Pobierz: Charter of the Strategy and CSR Committee

* Składy komisji na dzień 16 maja 2024 r.