Przejdź do Treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Technologia cyfrowa powoduje niespotykane dotąd zmiany w podejściu do bezpieczeństwa publicznego. Władze muszą radzić sobie z cyberprzestępstwami, nowymi narzędziami cyfrowymi i nowymi formami interakcji z obywatelami.

Technologia mobilna zmieniła sposób, w jaki ludzie kontaktują się z agencjami bezpieczeństwa publicznego. Jest więcej aplikacji do wykorzystania, więcej danych i więcej możliwości działania dla cyfrowych przestępców.

Pomagamy organizacjom bezpieczeństwa i ochrony publicznej wykorzystywać cyfrowe narzędzia i dane do lepszego kontaktu z obywatelami i ich ochrony, poprawy doświadczenia pracowników czy zabezpieczenia informacji — wszystko to przy jednoczesnym zarządzaniu rosnącą presją budżetową. Umożliwiamy im przewidywanie działań przestępczych jeszcze przed zmaterializowaniem się zagrożeń dzięki analityce predykcyjnej, a także wdrażamy i obsługujemy odporne platformy chmurowe, które zwiększają sprawność działania.

Capgemini Netherlands i Europol wspólnie walczą z zagrożeniami cybernetycznymi

Capgemini Netherlands podpisuje protokół ustaleń z Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) Europolu.

Czym się zajmujemy

Przekształcamy dane cyfrowe w czasie rzeczywistym w aktywa, pomagając obywatelom w reagowaniu na przestępstwa i incydenty związane z bezpieczeństwem.

Mobilność sprawiła, że bezpieczeństwo i ochronę można zapewnić w czasie rzeczywistym. Organizacje muszą reagować natychmiast, aby zapewnić obywatelom potrzebne doświadczenia i informacje, kiedy ich potrzebują.

Projektujemy i wdrażamy wielokanałowe rozwiązania zorientowane na obywatela, w tym dostępne strony internetowe i aplikacje mobilne. Mogą one oferować informacje i wiadomości dotyczące prewencji, ale także umożliwiają obywatelom składanie deklaracji, zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa, przeglądanie postępu zgłoszenia, odpowiadanie na pytania w czasie rzeczywistym i znajdowanie lokalnych informacji z telefonów komórkowych.

Ustanawiamy łączność w czasie rzeczywistym między społeczeństwem a dyspozytorniami, co przyspiesza reakcję i może uratować życie.

Umożliwiamy ludziom natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji i pomoc, z dowolnego miejsca, za wykorzystaniem wybranego przez nich kanału.

Niezależnie od miejsca pracy, ludzie oczekują niezawodnego dostępu do systemów, usług i danych, aby móc podejmować decyzje i odnosić sukcesy. Zbyt często jednak są sfrustrowani przestarzałymi, starymi modelami operacyjnymi, brakiem integracji kanałów i systemów oraz długim oczekiwaniem na odpowiedź personelu IT.

Pomagamy pokonać te wyzwania dzięki najlepszym nowoczesnym narzędziom, informacjom i usługom. Nasze usługi zarządzanej infrastruktury umożliwiają pracownikom służb bezpieczeństwa publicznego korzystanie z technologii klasy konsumenckiej. Umożliwiamy przejście z dotychczasowej komunikacji na cyfrową, dając ludziom łatwy dostęp do informacji i usług oraz pewność samodzielnej obsługi. Nasi klienci oszczędzają czas i efektywniej wykorzystują zasoby IT.

Technologie cyfrowe i bezpieczne platformy danych pomagają przekształcić informacje w proaktywną reakcję wielu agencji w kraju i za granicą.

Gromadzenie i udostępnianie danych wywiadowczych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego działania policji, kontroli granicznych i bezpieczeństwa. Po dodaniu zaawansowanej analityki wykorzystującej sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, reakcja przenosi się z reaktywnej na proaktywną. Wiedza o tym, co się dzieje i co będzie się działo dalej, dzięki rozumieniu w czasie rzeczywistym sytuacji, miejsc, ludzi i kontekstu, przyczynia się do lepszego podejmowania decyzji i może ograniczyć przestępczość.

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania analityczne i technologiczne, takie jak nasza platforma detekcji dla europejskich sił policyjnych. Projektujemy i obsługujemy bezpieczne platformy danych, aby informacje mogły być współdzielone w ramach sił i szerszych jurysdykcji. Pomagamy naszym klientom we wdrażaniu procesów, zarządzania, technologii i standardów, które to umożliwiają.

Zachęcenie talentów do aplikowania na stanowiska związane z bezpieczeństwem publicznym jest ciągłym wyzwaniem, które wymaga nowych modeli operacyjnych i przekształconych usług dla osób podejmujących pracę.

Organy bezpieczeństwa publicznego polegają na profesjonalistach i profesjonalistkach posiadających szeroki zakres specjalistycznych umiejętności, zarówno na pierwszej linii, jak i w rolach pomocniczych. Jednak w miarę jak doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a władze dostosowują się do zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa, należy zająć się problemem niedoboru talentów.

Potrzebne są nowe modele operacyjne, aby zapewnić nowoczesnym pracownikom możliwość skutecznego radzenia sobie ze zmieniającymi się wyzwaniami. Doradzamy w zakresie możliwości, ról i odpowiedzialności wymaganych do realizacji przyszłej struktury organizacyjnej.

Współpracujemy również z zespołami HR w celu przekształcenia zarządzania ludźmi za pomocą nowej infrastruktury talentów i strategii danych. Te ostatnie informują i zarządzają rekrutacją, redukcją zatrudnienia, szkoleniami i rozwojem.

Aplikacje typu software-as-a-service (SaaS) oferują zespołom wsparcia biznesowego doskonałą jakość w organizacjach bezpieczeństwa publicznego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa na pierwszej linii polegają na swoich zespołach wsparcia biznesowego, które zapewniają podstawowe usługi back-office. Są one coraz częściej dostarczane za pośrednictwem aplikacji cyfrowych, często wdrażanych jako rozwiązania SaaS. Należą do nich aplikacje do obsługi zamówień, kadr, finansów i zarządzania zadaniami.

Pomagamy w budowaniu uzasadnienia biznesowego dla nowych aplikacji, dostarczanych od ręki lub dostosowanych do konkretnych potrzeb naszych klientów. Nasz sprawny sposób pracy, wykorzystujący metodologię DevOps, zapewnia szybkie wdrażanie nowych, gwarantujących jakość funkcjonalności. Tylko w jednym przypadku nowy, oparty na chmurze system ERP i aplikacja do zarządzania zasobami, wdrożone u ponad 20 000 policjantów, przyniósł 40% oszczędności kosztów.

Systemy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ochrony wymagają solidnej, niezawodnej infrastruktury, a jedną z opcji są bezpieczne, skalowalne platformy chmurowe.

Systemy bezpieczeństwa publicznego są często zbudowane w oparciu o złożone architektury z wieloma serwerami i interfejsami, których zarządzanie może być kosztowne i nieporęczne. Przechodząc na platformy chmurowe, organizacje zyskują odporność, zwinność i skalowalność, a także mogą obniżyć koszty wielu usług cyfrowych, obsługując je na jednej platformie.

Określamy najlepsze środowisko chmurowe dla każdego obciążenia w zależności od poziomu wrażliwości, w tym publicznych, suwerennych, prywatnych, hybrydowych i wielochmurowych. Dostarczyliśmy systemy oparte na chmurze, które wykorzystują dane w celu przyspieszenia działań śledczych i wywiadowczych. Nasze projekty migracji do chmury przyniosły organizacjom w całej Europie nawet 30% oszczędności kosztów.