Przejdź do Treści

Opieka społeczna

Żyjemy dłużej, ale to nie oznacza, że większość z nas pracuje dłużej. Dla systemu opieki społecznej oznacza to konieczność wsparcia większej ilości osób, przy wykorzystaniu tych samych pieniędzy z podatków. Jednocześnie obywatele mają coraz większe oczekiwania co do usług socjalnych.

To krytyczny moment dla systemu pomocy społecznej. Priorytetem jest pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Nie jest to jednak łatwe zadanie przy starzejących się populacjach i niestabilnym rynku pracy, któremu nie sprzyjała globalna pandemia zagrażająca stabilności finansowej wielu rodzin.

System pomocy społecznej misi być bardziej efektywny, zapewniając jednocześnie powszechny dostęp do wsparcia rządowego, często dla najbardziej potrzebujących grup w społeczeństwie. W Capgemini pomagamy departamentom opieki społecznej wykorzystywać narzędzia cyfrowe i optymalizację procesów w celu tworzenia efektywnych, przyjaznych dla użytkownika ścieżek obsługi klienta, modernizacji starszych infrastruktur i bezpiecznego przekształcania danych o obywatelach w inteligentne, spersonalizowane usługi.

Niwelowanie przepaści cyfrowej

Dlaczego zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego wymaga współpracy?

Czym się zajmujemy

Projektujemy, wdrażamy i obsługujemy dostępne, przyjazne dla użytkownika usługi obywatelskie, które zwalczają wykluczenie cyfrowe.

Pomoc finansowa dla rodzin o niskich dochodach. Bezrobotni szukający sposobu na powrót do pracy. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych. Agencje opieki społecznej oferują wsparcie ludziom w trudnych momentach ich życia. Obywatele ci potrzebują łatwego, skutecznego dostępu do usług i wsparcia.

W przypadku organizacji zajmujących się pomocą społeczną, należy zacząć od projektowania skoncentrowanego na człowieku, które stawia potrzeby wnioskodawców i klientów na pierwszym miejscu. W jaki sposób mogą one stworzyć bezproblemowe, integracyjne doświadczenie? Współpracujemy z naszymi klientami z sektora pomocy społecznej, aby zaprojektować usługi, które są dostępne dla wszystkich. Zwiększamy też efektywność pracowników opieki społecznej w kontakcie z obywatelami dzięki zoptymalizowanym procesom i ludzkim umiejętnościom wspomaganym przez technologię.

Pomagamy opiece społecznej wdrożyć narzędzia cyfrowe, których potrzebują, aby robić więcej za mniej, wdrażając automatyzację i robotykę.

Organizacje pomocy społecznej mają możliwość zwiększenia zasobów dzięki automatyzacji. Cyfryzacja procesów uwalnia ich zespoły od konieczności skupienia się na skomplikowanych przypadkach wymagających bardziej indywidualnego wsparcia.

Jednak wyzwaniem dla wielu organizacji pomocy społecznej jest to, jak wdrożyć odpowiednie narzędzia cyfrowe we właściwy sposób. Automatyzacja procesów za pomocą robotów (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) mogą być transformujące, ale ich przypadki użycia muszą być odpowiednio zdefiniowane, aby zapewnić, że naprawdę pozwolą pracownikom robić więcej przy mniejszym nakładzie pracy.

Wspieramy projekt od strategii automatyzacji do wdrożenia. Pomagamy zidentyfikować bardziej proste przypadki, które mogą być przetwarzane przez system, wdrażamy nowe narzędzia cyfrowe, takie jak inteligentne zarządzanie przypadkami, i kierujemy optymalizacją procesów w celu zapewnienia skutecznej obsługi pomocy społecznej.

Więcej osób ubiegających się o świadczenia socjalne generuje więcej danych. Przekształcamy te dane w podstawę inteligentniejszych, spersonalizowanych usług przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Agencje opieki społecznej działają w ramach ekosystemu organizacji sektora publicznego i prywatnego, które wspólnie mają dostęp do wielu danych. Pomagamy naszym klientom gromadzić, przetwarzać i udostępniać te dane w sposób, który umożliwia bardziej spersonalizowane i odpowiednie usługi, przy jednoczesnym przestrzeganiu ochrony danych, bezpieczeństwa i standardów etycznych.

Informujemy o decyzjach dotyczących zautomatyzowanych przypadków użycia danych i optymalizacji procesów przy użyciu robotyki i sztucznej inteligencji. Tworzymy bezproblemowe procesy obsługi klienta oparte na połączonych danych w wielu systemach back-office.

Dzięki wglądowi w dane i inteligentnym rozwiązaniom technologicznym zespoły zajmujące się opieką społeczną mogą tworzyć nowe i bardziej pomocne usługi. Na przykład, technologie dopasowywania ofert pracy wspierają dostosowane porady zawodowe, które uwzględniają lokalizację i doświadczenie kandydata.

Tworzymy i wdrażamy bezpieczne, stabilne i skalowalne platformy technologiczne, których organizacje opieki społecznej potrzebują do wydajnego świadczenia usług zorientowanych na obywateli.

Mimo że cyfryzacja jest w toku w wielu obszarach administracji, starsze technologie pozostają obciążeniem, z którym należy się uporać. Pomagamy organizacjom zajmującym się opieką społeczną zmodernizować infrastrukturę i środowisko aplikacji, czyniąc je bardziej sprawnymi i elastycznymi, dzięki czemu można łatwo zaspokoić gwałtowny wzrost zapotrzebowania.

Pomagając naszym klientom w migracji do bezpiecznej chmury, pomagamy im również rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem wrażliwych danych obywateli. Dzięki naszym kompleksowym usługom zarządzania infrastrukturą zarówno dla platform typu on-premise, jak i chmurowych — lub hybrydom obu — wraz z naszą siecią globalnych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, chronimy platformy opieki społecznej przed oszustwami, błędami i wszechobecnymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Brak postów