Przejdź do Treści

Administracja publiczna

Władze regionalne, centralne i lokalne stale cyfryzują procesy i usługi świadczone dla obywateli – muszą jednak pamiętać o tym, by łatwość dostępu do informacji była wsparta przez odpowiednie zabezpieczenia danych i inne zrównoważone działania.

Cyfryzacja zmieniła nie tylko sposób pracy administracji, ale też sposób w jaki świadczone są usługi dla obywateli. Jednak proces transformacji jeszcze się nie zakończył. W dzisiejszym społeczeństwie opartym na danych organizacje sektora publicznego muszą znaleźć nowe sposoby dzielenia się danymi i korzystania z nich, aby umożliwić lepsze wyniki, doświadczenia i wykorzystanie zasobów. Muszą też utrzymać zaufanie społeczeństwa poprzez otwartość, uczciwość i odpowiedzialność.

Zapewniamy, że rządy i ich partnerzy z sektora prywatnego odpowiednio wykorzystują dane do rozwiązywania problemów i generowania wniosków. Umożliwiamy większą centralizację i przejście na platformy chmurowe, a także tworzymy płynne, zintegrowane doświadczenia między urzędami, bez względu na ich lokalizację.

eGovernment Benchmark 2022

Jak bardzo zaawansowana jest cyfrowa administracja w Europie?

Czym się zajmujemy

Aby naprawdę zapewnić korzyści zarówno operacyjne, jak i dla użytkowników końcowych, usługi cyfrowe muszą być intuicyjne, integracyjne i spełniać potrzeby ludzi.

Osoby prywatne i firmy coraz częściej oczekują, że ich interakcje z sektorem publicznym będą tak proste i przyjazne dla użytkownika, jak doświadczenia klientów z dużymi firmami technologicznymi. Jednak rozłączność między procesami i agencjami może to udaremnić, wymagając ciągłego powtarzania informacji korporacyjnych lub osobistych.

Pomagamy administracji centralnej i lokalnej zidentyfikować dane, które można wykorzystać do wielu celów. Tworzymy mapy podróży klientów wokół wydarzeń życiowych, projektujemy dostępne strony internetowe i tworzymy podstawy usług cyfrowych, ułatwiając uwierzytelnienie użytkownika i załatwienie sprawy online. Takie podejście zorientowane na użytkownika obniża koszty świadczenia usług i poprawia doświadczenia związane z kontaktem z administracją.

Efektywne serwisy dla obywateli, procesy i innowacyjne produkty opierają się na danych, które muszą być ponownie wykorzystywane i udostępniane w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i bezpieczny.

Technologia ułatwiła gromadzenie i analizę danych, ale co dalej? Administracja publiczna coraz częściej dzieli się danymi zarówno w ramach rządu, jak i z odpowiednimi interesariuszami zewnętrznymi. Wymaga to nowego podejścia do zarządzania danymi: opartego na ramach prawnych, które zapewniają ochronę danych, prywatność i zgodność z przepisami, wspartych solidną infrastrukturą technologiczną.

Od publikacji danych do ich ponownego wykorzystania, badamy i doradzamy, jak najlepiej dostarczać dostępne usługi oparte na danych. Budujemy i obsługujemy zaufane, skalowalne platformy chmurowe, które udostępniają dane wszystkim użytkownikom lub wybranym podmiotom w kontrolowanym środowisku. Kwantyfikujemy również społeczno-gospodarczy wpływ ponownego wykorzystania otwartych danych, pomagając rządom w ulepszaniu ich strategii danych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) oferują administracjom centralnym i lokalnym drogę do budowania sprawiedliwych i zrównoważonych regionów i miast.

Rządy stoją na straży krajowej zgodności z celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W jakie innowacje technologiczne powinny inwestować, aby społeczności były bardziej ekologiczne i zdrowsze? Jak mogą przekształcić obszary miejskie w inteligentne miasta i terytoria z powszechnym dostępem do przystępnej cenowo energii odnawialnej i czystej wody? Czy można dzielić się danymi między władzami i ponad granicami, aby lepiej zrozumieć wpływ na środowisko i społeczeństwo?

Współpracujemy z podmiotami ponadnarodowymi i międzyrządowymi, w tym z UE i ONZ, pomagając organizacjom wykorzystywać zarówno dane, jak i technologię do czynienia dobra. Wprowadzamy naszych klientów na ścieżkę zerowej emisji netto i szerszych SDGs, niezależnie od tego, czy chodzi o kształtowanie miejskich centrów dowodzenia i strategii węglowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji do ochrony obszarów wiejskich, czy obliczanie wpływu technologii na emisję dwutlenku węgla.

Odpowiednia technologia wykorzystywana we właściwy sposób umożliwia sprawny rozwój i bardziej wydajne świadczenie usług publicznych.

Technologia cyfrowa leży u podstaw skutecznego, elastycznego i godnego zaufania rządu — od automatyzacji procesów i zabezpieczania danych osobowych za pomocą cyberbezpieczeństwa, po wykorzystanie cyfrowych tożsamości, które tworzą bezproblemowe doświadczenia klientów, a także zwiększanie umiejętności ludzkich za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Chmura jest jednym z największych elementów konstrukcyjnych dla większej cyfryzacji. Budujemy, wdrażamy i obsługujemy bezpieczne, kompleksowe usługi infrastruktury chmurowej, pomagając w obliczaniu uzasadnienia biznesowego wokół usług i zmian zasad niezbędnych do pomyślnego wdrożenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o chmurę suwerenną dla jednego kraju, czy o rozwiązanie hiperskalowe dla szerszej jurysdykcji, pomagamy klientom osiągnąć odpowiedni dla nich stopień suwerenności, korzystając z ekosystemu globalnych i lokalnych partnerów.