Przejdź do Treści

Zmaksymalizuj swoje możliwości w zakresie raportowania i zarządzania ESG

Wykorzystaj moc danych ESG, aby wpłynąć na planetę i swoje wyniki finansowe.

Nasi klienci mają do czynienia z szybko zmieniającym się standardami raportowania i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości, w tym z unijną dyrektywą Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Poza obowiązkowym raportowaniem, wzrasta presja na jeszcze większą transparentność. Analiza „due diligence” dostawców jest teraz szeroko dyskutowaną kwestią, a 33% konsumentów na całym świecie uważa, że organizacje i marki stosują greenwashing w swoich inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W Capgemini wykraczamy poza kwestie emisji dwutlenku węgla i obowiązkowego raportowania, aby pomóc Ci mierzyć Twoje zobowiązania, monitorować postępy, identyfikować osiągnięte cele i namierzać nowe okazje do zmian, odblokowywać wartość i dostarczać transparentny przekaz konsumentom, obywatelom, akcjonariuszom i organom regulacyjnym. Robimy to, bezpiecznie wykorzystując moc danych w całym ekosystemie, aby wywierać wpływ na środowisko i społeczeństwo, jednocześnie poprawiając wyniki ESG i wyniki finansowe.

Jak możemy Ci pomóc

Data for Net Zero

Wykorzystaj inteligencję Net Zero do budowania odporności i zmniejszania ryzyka klimatycznego i biznesowego.

Czym się zajmujemy

Raportowanie i zarządzanie emisjami dwutlenku węgla

Oparta na danych ścieżka do przyspieszenia realizacji zobowiązań w zakresie dekarbonizacji.

Badania pokazują, że tylko 13% organizacji wdrożyło rozwiązanie do zarządzania emisjami dwutlenku węgla na dużą skalę. Jednym z wyzwań jest monitorowanie, mierzenie i raportowanie krytycznych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w wiarygodny, dokładny i kompleksowy sposób.
 
Nasze aktywne, kompleksowe podejście do raportowania i zarządzania emisjami dwutlenku węgla łączy kluczowe obszary w sposób modułowy, obejmując strategię, inżynierię, analizę cyklu życia, rozliczanie emisji dwutlenku węgla i realizację dekarbonizacji w całym łańcuchu wartości.

Compliance demands trusted sustainability data.

Zgodność z przepisami wymaga wiarygodnych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Pomagamy przejąć kontrolę nad danymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w jednym, bezpiecznym i zaufanym środowisku, aby zapewnić przejrzystość i wgląd w działania, jednocześnie przyspieszając raportowanie śladu węglowego.

Bądź w pełni przygotowany do działania w zakresie rozliczania emisji dwutlenku węgla.

Umożliwiamy naszym klientom z sektora publicznego gromadzenie, przetwarzanie, monitorowanie i udostępnianie danych w celu zapewnienia przejrzystości obywatelom i umożliwienia bezpiecznej, opartej na danych współpracy między departamentami i organami rządowymi.

Dostarczanie wiarygodnych informacji ESG z nieustrukturyzowanych danych.

Wykraczamy poza konwencjonalne źródła danych, aby tworzyć wnioski ESG przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. W ten sposób chcemy pomóc bankom, firmom ubezpieczeniowym i specjalistom ds. ryzyka zwalczaniu ryzyka greenwashingu i podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

Wypełnianie zobowiązań ESG.

Przekształcamy zobowiązania i działania w sprawdzone fakty. Dlatego wspieramy naszych klientów, tworząc solidny i spójny system pomiaru i sterowania wpływem 360°, od strategii po operacje.