Przejdź do Treści

ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONYCH OPERACJI, PRODUKCJI I ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zapewnij firmie przejrzystość i odporność, jednocześnie wprowadzając innowacje w całym łańcuchu wartości.

Według wspólnych badań przeprowadzonych przez CDP i Capgemini, emisje z zakresu 3 stanowią zdecydowaną większość (92%) ujawnianych emisji, ale tylko 37% z nich jest obecnie uwzględnianych. I nie chodzi tylko o emisję dwutlenku węgla, tylko 16% organizacji zakończyło ocenę wpływu swojego łańcucha dostaw na bioróżnorodność.

Wiele firm zaczęło koncentrować się na zrównoważonym rozwoju swoich łańcuchów dostaw – reagując na presję konsumentów i obowiązujące przepisy. Jednak systemowa współpraca w ramach łańcuchów wartości i pomiędzy nimi ma fundamentalne znaczenie dla dostosowania i unowocześnienia strategii korporacyjnych i polityk przemysłowych.

Jako lider programu Net Zero Accelerator Światowego Forum Ekonomicznego, zwiększamy transparentność i odporność na zmiany klimatu, jednocześnie wprowadzając innowacje w całym łańcuchu wartości. Robimy to poprzez wykorzystanie odpowiednich technologii i kompleksowych danych. Pomaga to w rozwiązywaniu kwestii związanych z odpowiedzialnym zaopatrzeniem, monitorowaniem, bioróżnorodnością, efektywnym gospodarowaniem zasobami i odpadami.

Green Core with SAP

Zrównoważony rozwój jest kwestią globalną. To jednocześnie źródło przewagi konkurencyjnej i długoterminowego wzrostu.

Czym się zajmujemy

Energy command center

Centrum zarządzania energią

Zarządzanie efektywnością energetyczną w całym przedsiębiorstwie.
Narzędzia cyfrowe umożliwiają monitorowanie, wizualizację i zarządzanie produkcją, dystrybucją i zużyciem energii.
 
Mogą identyfikować i eliminować straty i marnotrawstwo, wykorzystując dane z czujników IoT do zasilania inteligentnego, zautomatyzowanego, predykcyjnego oprogramowania do zarządzania energią.
Zapewniamy efektywność energetyczną w całym przedsiębiorstwie poprzez zdalne śledzenie zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i wydajności sprzętu, optymalizację zużycia energii i wykorzystanie technologii, aby doprowadzić do bardziej ekologicznej, szczuplejszej przyszłości.

Podejmij wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, wykorzystując istniejące dane ERP.

Nasze rozwiązania Green Core with SAP wykorzystują dane dotyczące zrównoważonego rozwoju już śledzone w systemie SAP S/4HANA®. Oznacza to możliwość monitorowania, porównywania i zarządzania danymi środowiskowymi, statystykami społecznymi i innymi wskaźnikami KPI ESG w całym łańcuchu wartości.

W prosty i opłacalny sposób wykorzystujemy istniejące dane ERP i usługi SAP, aby zmniejszyć ilość odpadów, umożliwić podejmowanie zrównoważonych decyzji dotyczących zamówień i zapewnić przejrzystość emisji dwutlenku węgla w produkcji, surowcach, energii i transporcie.

Kompleksowa, zorientowana na klienta transformacja łańcucha dostaw.

Przekształcamy i optymalizujemy operacje poprzez przeprojektowanie infrastruktury i procesów, wykorzystanie najnowszych danych, IOT, sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego i automatyzacji, włączenie nowych źródeł energii i lepszych materiałów oraz zapewnienie przejrzystości poprzez ekosystem dostawców.

Dostosowując się do zmian we wzorcach zakupowych i modelach sprzedaży, nasze usługi wspierają inicjatywy w zakresie planowania popytu/dostaw, zarządzania zapasami, logistyki, śledzenia w czasie rzeczywistym, serwisu/części zamiennych i merchandisingu detalicznego.

Zwiększanie wydajności dzięki danym ESG.

Wzmacniamy pozycję ubezpieczycieli poprzez włączanie danych ESG do underwritingu i ciągłego monitorowania ryzyka, umożliwiając w ten sposób dokładniejszą ocenę ryzyka i bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem.

Rozwiązania AMI nowej generacji – podstawa transformacji energetycznej.

Przygotowanie na przyszłość z rozwiązaniami AMI nowej generacji oznacza przyszłościowy, odporny, zintegrowany system inteligentnych liczników, usług komunikacyjnych, nowoczesnych aplikacji i technologii zarządzania danymi.

Zwiększamy skalę inteligentnych sieci opartych na danych, wspieramy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej poprzez ekspertyzę E2E w zakresie rozwiązań AMI oraz poprawiamy stabilność, odporność i zdolność sieci do obsługi wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązania AMI nowej generacji – podstawa transformacji energetycznej.

Przygotowanie na przyszłość z rozwiązaniami AMI nowej generacji oznacza przyszłościowy, odporny, zintegrowany system inteligentnych liczników, usług komunikacyjnych, nowoczesnych aplikacji i technologii zarządzania danymi.

Zwiększamy skalę inteligentnych sieci opartych na danych, wspieramy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej poprzez ekspertyzę E2E w zakresie rozwiązań AMI oraz poprawiamy stabilność, odporność i zdolność sieci do obsługi dużej ilości odnawialnych źródeł energii.