Przejdź do Treści

Zrównoważone produkty

Twórz produkty, które są lepszym rozwiązaniem dla naszej planety i Twoich udziałowców.

Według raportu Instytutu Badawczego Capgemini Zastanów się: dlaczego zrównoważone projektowanie produktów jest dziś koniecznością, zrównoważone inicjatywy produktowe generują następujące wyniki: 73% organizacji zaobserwowało wzrost przychodów, a 75% zwiększyło zdolność do przyciągania kapitału. 

Przy produkcji bardziej ekologicznych produktów generowana jest mniejsza emisja dwutlenku węgla oraz mniejsza ilość wody i energii. Tak więc wykorzystanie patentów, zielonej energii, cyfrowych paszportów produktów, narzędzi i technik obiegu zamkniętego, a także technologii klimatycznych, może zapewnić przewagę konkurencyjną i jednocześnie pomóc planecie.

Tworzymy, projektujemy i modyfikujemy produkty, patrząc na ten proces z szerszej perspektywy – biorąc pod uwagę ograniczenia naszej planety, cykl życia produktu, obecne i przyszłe regulacje, ograniczenia kosztowe i wartości korporacyjne.

W kierunku zrównoważonego projektowania produktów

Dlaczego zrównoważone projektowanie produktów jest dziś koniecznością.

Capgemini Research Institute

Czym się zajmujemy?

Zrównoważony przemysł lotniczy i zbrojeniowy nowej generacji

Unikalna platforma zaprojektowana w celu przyspieszenia wdrożenia zrównoważonego rozwoju w przemyśle lotniczym.

Nasza platforma Lifecycle Optimization for Aerospace automatyzuje proces kontroli części lotniczych i optymalizuje analizę cyklu życia oraz kieruje decyzjami mającymi na celu wydłużenie ich żywotności.
 
Ponadto zajmujemy się dekarbonizacją źródeł energii w lotnictwie, wspieramy projektowanie i certyfikację nowych modeli samolotów oraz ułatwiamy wdrażanie systemów autonomicznych i dronów w operacjach i usługach przemysłowych.

Jak zaspokoić potrzeby globalnego zużycia energii i popytu na nią dziś i w przyszłości?

Świat musi zwiększyć intensywność poszukiwań niezawodnych dostaw odnawialnej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii.

Zastanawiamy się, jak sprawić, by zielona energia była opłacalna i ekologiczna na dużą skalę, dla wszystkich elementów zrównoważonego koszyka energetycznego; obejmuje ona energię wiatrową, słoneczną, wodór, baterie, biogaz i wychwytywanie dwutlenku węgla.

Realizacja wizji zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej zaprowadzi producentów OEM na nieznane terytorium.

Przemysł motoryzacyjny osiągnął już znaczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale dziś potrzebne jest jeszcze wyraźniejsze przyspieszenie w kierunku kompleksowego podejścia.

Wspieramy przemysł motoryzacyjny na drodze do neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości mobilności poprzez innowacyjne zarządzanie zmianą, zrównoważone, holistyczne projektowanie, inżynierię układów napędowych pojazdów elektrycznych i optymalizację zużycia energii.

Integracja zrównoważonego rozwoju w centrum strategii i rozwoju produktu.

80% emisji produktu (mierzonych jako emisje z zakresu 3) może być bezpośrednio powiązane z tym, jak produkt został zaprojektowany.

Nasze podejście do bardziej ekologicznych produktów polega na odejściu od tradycyjnych ram typu „jakość-koszty-czas” na rzecz metod i narzędzi typu „jakość-zrównoważony rozwój-koszty-czas” oraz na ponownej analizie sposobu, w jaki produkty są projektowane od samego początku, w jaki sposób podejmowane są decyzje i jak mierzony jest sukces – w celu wygenerowania pozytywnego wpływu na wyniki środowiskowe i rozwój firmy.