Przejdź do Treści

Polityka w zakresie konfliktu interesów

Nasza polityka dotycząca konfliktu interesów (Conflict of Interest, CoI) odnosi się do wszystkich osób pracujących w Capgemini, we wszystkich spółkach Grupy. Zasady te mają pomóc nam przestrzegać zasad etycznych określonych w Kodeksie etyki biznesowej Capgemini.

Capgemini w pełni szanuje życie prywatne i uznaje, że każda osoba — poza pracą w Capgemini — może być częścią legalnie działających sieci finansowych, biznesowych, obywatelskich i społecznych. W takich sytuacjach interesy osobiste mogą potencjalnie negatywnie wpływać na nasz sposób oceny, obiektywizm lub lojalność wobec firmy, co może stać się powodem konfliktu interesów między tym, co istotne dla firmy a co istotne dla pracownika/pracownicy.

Declare to poufne internetowe narzędzie do zarządzania konfliktami interesów, które Capgemini udostępnia każdej zatrudnionej osobie oraz członkom zarządów na całym świecie w celu zgłaszania i zarządzania konfliktami interesów (takimi jak zewnętrzne interesy biznesowe, bliskie relacje, członkostwo w zarządzie, zewnętrzne interesy finansowe i inne konflikty interesów).

Pobierz politykę dotyczącą konfliktów interesów:

EN | ES | DE | FR | IT | JP | PL | PT | RUZH