Przejdź do Treści

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Ochrona naszej firmy, pracujących u nas osób i naszych klientów.


Jako lider w branży cyfrowej, poważnie traktujemy swoją odpowiedzialność za stworzenie zaufanego środowiska w całym naszym ekosystemie. Wierzymy, że kompleksowy i stale doskonalony model cyberbezpieczeństwa i ochrony danych będzie sprzyjał coraz cenniejszemu, choć nieuchwytnemu zasobowi — cyfrowemu zaufaniu.

Dbamy o ochronę wszystkich powierzonych nam danych i obronę działalności przed cyberatakami. Nasze zespoły ds. cyberbezpieczeństwa i ochrony danych egzekwują zasady zarządzania naruszeniami danych i cyberincydentami oraz zapewniają skuteczne wdrożenie zobowiązań w zakresie ochrony danych, infrastruktury i tożsamości. Obejmuje to obowiązkowe programy szkoleniowe dla współpracowników dotyczące zapobiegania naruszeniom ochrony danych i incydentom z tego zakresu oraz reagowania na nie.

300+
sites across 34 countries are ISO 27001-certified
Top 3%
in Cybervadis’s cybersecurity and data protection assessment
500+
cybersecurity and data protection professionals

W ramach naszej polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) postawiliśmy sobie za cel:

– Uzyskanie pozycji czołowego lidera w zakresie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa

Nasze usługi CERT


Zespół reagowania na incydenty komputerowe (Computer Emergency Response Team, CERT) współpracuje z zespołami naszego Centrum Operacji Bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) w celu ustalenia zasad wykrywania incydentów i koordynowania reakcji zgodnie z ustalonymi ramami:

Jak działamy

Wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR) stanowią podstawę naszego programu ochrony danych, określając zaangażowanie Capgemini w zabezpieczanie danych osobowych i przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Reguły te — po raz pierwszy zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych w marcu 2016 r. i zaktualizowane w 2019 r. w celu spełnienia wymogów rozporządzenia GDPR (w Polsce RODO) — zapewniają ciągłe doskonalenie procesów ochrony danych w całym naszym przedsiębiorstwie.

Obowiązująca od 2014 r., sponsorowana przez Radę Dyrektorów strategia cyberbezpieczeństwa koncentruje się na: zarządzaniu zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wprowadzeniu mechanizmów zaufania w naszym ekosystemie i w całym przedsiębiorstwie oraz na zgodności z wymogami prawnymi i normami bezpieczeństwa (z normą ISO 27001 jako punktem odniesienia).

Wewnętrzne społeczności zajmujące się cyberbezpieczeństwem i ochroną danych są kluczowym elementem naszego modelu operacyjnego, współpracując ze sobą w celu ochrony firmy, pracowników i klientów. W skład społeczności cyberbezpieczeństwa wchodzi Group Cybersecurity Officer wraz z zespołem oraz osoby na stanowiskach Chief Information Security Officer we wszystkich globalnych liniach biznesowych, jednostkach biznesowych i krajach.

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (Computer Emergency Response Team, CERT) jest odpowiedzialny za zapobieganie zagrożeniom i interweniowanie w przypadku incydentów bezpieczeństwa mających wpływ na Capgemini. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz zgłosić problem, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych:
– Klucz PGP: 0x2D581804
– Numer telefonu: +33 (0)7 64 54 24 53
– Rfc2350 dla CERT-C znajduje się w pliku poniżej

Ochrona naszych klientów

Łączymy podejście skoncentrowane na biznesie, specjalistyczną wiedzę branżową, zaawansowane technologie i tysiące wykwalifikowanych specjalistów, aby zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.