Przejdź do Treści
Data for Net Zero_2880X1800
Data and AI

Jak osiągnąć neutralność węglową wykorzystując do tego dane?

Rosnące potrzeby związane ze zmianami klimatu spowodowały, że to zagadnienie znalazło się na czele globalnych problemów. Aby uniknąć najgorszych możliwych skutków, globalne emisje gazów cieplarnianych muszą ulec zmniejszeniu o połowę do 2030 roku i obniżeniu do zerowej wartości netto do roku 2050. W najnowszym raporcie Capgemini Research Institute „Dane dla zerowej emisji netto: Dlaczego dane są kluczem do wypełnienia luki między ambicjami a działaniem na rzecz zerowej emisji netto” podjęliśmy się zadania przeanalizowania roli danych w tym procesie.

Aby zbadać rolę danych w osiąganiu zerowej emisji netto, przeprowadziliśmy ankietę wśród przedstawicieli kadr kierowniczych wyższego szczebla z 900 organizacji na całym świecie, w których wyznaczone zostały cele związane z neutralnością węglową. Badaniem objęto wiele sektorów, w tym motoryzacyjny, energetyczny i użyteczności publicznej, przemysłowy i przetwórczy, produktów konsumenckich, handlu detalicznego, telekomunikacyjny, nauk przyrodniczych i usług finansowych. Przeprowadziliśmy również wywiady z 20 menedżerami i ekspertami z branży.

Odkryliśmy, że ambicje związane z zerową emisją netto, które organizacje same sobie wyznaczyły, cierpią na liczne niedoskonałości. W większości z nich nie uwzględniono np. wszystkich zakresów emisji. Niepokojąca jest to szczególnie niska skala uwzględnienia emisji z zakresu 3, które stanowią aż 65–95% śladu węglowego firm. Co więcej, tylko 43% organizacji wyznaczyło sobie cele krótkoterminowe, aby wesprzeć swoje ambicje zerowej emisji netto – jest to znaczące przeoczenie, biorąc pod uwagę, że cele krótkoterminowe stanowią klucz do utrzymania tempa i odpowiedzialności. Co najważniejsze, nasze badania wykazały, że organizacje nie przyjmują podejścia opartego na danych (pomimo ich fundamentalnej roli), aby wspierać swoje ambicje w tej dziedzinie.

Dane są znaczącym czynnikiem, który przyspiesza przejście na zerową emisję netto, poprawia widoczność podstawowych poziomów emisji i pozwala wykrywać jej newralgiczne punkty. Dane usprawniają także istniejące procesy biznesowe poprzez optymalizację działań wysokoemisyjnych oraz przewidywanie i określanie wyników biznesowych w celu wykrycia dalszych możliwości redukcji emisji. Co więcej, organizacje, które wykorzystują dane dotyczące emisji w swoich procesach decyzyjnych, odnoszą korzyści ze zwiększonej przejrzystości i redukcji emisji.

Podczas gdy zdecydowana większość (85%) organizacji zdaje sobie sprawę z wartości biznesowej, jaką zapewnia pomiar i analiza emisji, są one słabo przygotowane do rejestrowania i wykorzystywania danych w tej dziedzinie. W związku z tym konieczne jest, aby organizacje opracowały możliwości zarządzania danymi niezbędne do przyspieszenia przejścia w kierunku zerowej wartości netto. W tym raporcie podsumowaliśmy oparte na badaniach spostrzeżenia na ten temat za pomocą pięciu zaleceń, które organizacje mogą wykorzystać do tego celu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat roli danych na drodze do zerowej emisji netto, pobierz raport.

Dołącz do naszego spotkania Data Masters Rendezvous LinkedIn Live, które odbędzie się w środę 12 października o godzinie 14:00 CET. Porozmawiamy z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju z dużych korporacji o ich drodze do zerowej emisji netto, a także sprawdzimy, czego nauczyli się w tym procesie i jakie modyfikacje każda organizacja musi wprowadzić, aby doprowadzić do realnej zmiany.

Explore our solutions

Act on your carbon accounting with Data for Net Zero

Stay informed

Subscribe to have the latest report from the Capgemini Research Institute delivered direct to your inbox.