Przejdź do Treści
Policy

Polityka dotycząca prawa konkurencji

Grupa Capgemini jest zobowiązana do prowadzenia działalności w sposób zgodny z zasadami uczciwej i otwartej konkurencji oraz w pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa konkurencji. Przestrzeganie takich przepisów prowadzi do lepszej działalności biznesowej oraz buduje zaufanie naszych klientów i opinii publicznej. Zapobiega również stratom finansowym i szkodom dla reputacji Capgemini.  

W związku z tym Grupa Capgemini przyjęła politykę dotyczącą prawa konkurencji, która jest wiążąca dla wszystkich osób pracujących w Capgemini. W polityce tej wyszczególniono zasady uczciwej konkurencji mające zastosowanie w relacjach ze wszystkimi odnośnymi interesariuszami: pracownikami, klientami, konkurentami, dostawcami, akcjonariuszami, partnerami, a także społeczeństwem jako całością. 

Polityka Grupy dotycząca prawa konkurencji zawiera również kompleksowy przegląd niedopuszczalnych lub problematycznych praktyk, w tym konkretne scenariusze, które mogą wystąpić w naszej działalności, a także zasady, których należy przestrzegać. Zawiera też praktyczne wskazówki i wyjaśnia, gdzie można znaleźć wsparcie. 

Polityka Grupy dotycząca prawa konkurencji jest dostępna w następujących językach:

EN | ES | DE | FR | PL | PT | NLZH