Wiążące zasady korporacyjne

Jako jeden z czołowych dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych dla szerokiego grona klientów na całym świecie, Grupa Capgemini jest zobowiązana do ochrony prywatności i powierzonych jej danych osobowych. Capgemini jest Grupą międzynarodową ze spółkami w ponad 40 krajach, musi więc zapewnić swobodny i bezpieczny przepływ danych osobowych między spółkami Capgemini, gwarantując odpowiedni i jednolity poziom ochrony tych danych.

Grupa Capgemini dba o ochronę wszystkich powierzonych jej danych osobowych w ramach swoich działań w charakterze administratora danych i podmiotu przetwarzającego dane. Dla Capgemini, jako Grupy międzynarodowej, ważne jest, aby informacje przepływały swobodnie i bezpiecznie. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Grupy jest jednym z powodów, dla których Grupa Capgemini zdecydowała się wdrożyć te wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR) zatwierdzone po raz pierwszy przez francuski organ ochrony danych CNIL w marcu 2016 r. Jest to tym ważniejsze, że ochrona i bezpieczeństwo danych prawnych mają kluczowe znaczenie dla każdego podmiotu stowarzyszonego Capgemini. Ryzyko finansowe i zagrożenie dla reputacji są wysokie.