Przejdź do Treści
Policies

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Podejście Capgemini do odpowiedzialnego biznesu jest regulowane przez polityki, które są na bieżąco aktualizowane.

Polityka ochrony środowiska Grupy Capgemini 2023 r.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność biznesowa ma wpływ na środowisko i zobowiązujemy się do ciągłej poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska oraz do współpracy z naszymi klientami, aby pomóc im zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich biur i centrów danych zarządzanych przez Capgemini oraz wszystkich pracowników i dostawców Capgemini. 

Polityka Środowiskowa Capgemni Polska 2023 r.

Certyfikat ISO 14001 Grupy Capgemini

Certyfikat EMS obejmuje zarządzanie znaczącymi wpływami na środowisko związane z działalnością w wynajmowanych lub posiadanych przez nas pomieszczeniach w 31 kluczowych krajach.

Certyfikat ISO 50001 Grupy Capgemini

Certyfikat dotyczy naszego systemu zarządzania energią (obecnie obejmuje Francję, Holandię i Wielką Brytanię).

Certyfikat ISO 45001 Grupy Capgemini

Certyfikat ten dotyczy naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (obecnie obejmuje Niemcy i Holandię) 5. Grupa Capgemini ISO — dokument pomocniczy, wykaz kontrolowanych budynków.

Certyfikat ISO 14001 Grupy Capgemini — dokument pomocniczy, lista kontrolowanych budynków.

Certyfikat ISO 50001 Grupy Capgemini — dokument pomocniczy, lista kontrolowanych budynków.

Certyfikat ISO 45001 Grupy Capgemini — dokument pomocniczy, lista kontrolowanych budynków.