Przejdź do Treści
Policy

Kodeks postępowania dostawców

Nasz Kodeks postępowania dostawców określa minimalne wymagania, jakie Grupa Capgemini kieruje w stosunku do swoich dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki i przeciwdziałania korupcji, zgodności z przepisami i standardów relacji biznesowych. 

Przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania oczekuje się od wszystkich dostawców Capgemini — bez wyjątku, oraz niezależnie od rodzaju i wartości działań biznesowych, które wspólnie prowadzimy. 

Kodeks postępowania zawiera zasady dotyczące zgodności z prawem międzynarodowym, krajowym i lokalnym, ochrony praw człowieka i praw pracowniczych oraz tzw. współczesnego niewolnictwa. Określa również obowiązek naszych dostawców w zakresie prowadzenia działalności z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości, unikania wszelkich form korupcji, przekupstwa, wymuszeń i malwersacji oraz nieuczciwych praktyk biznesowych.