Przejdź do Treści

Oracle

Biznes z wyobraźnią.

Technologia chmurowa Oracle obejmuje wszystkie obszary przedsiębiorstwa, umożliwiając firmom obniżenie kosztów, usprawnienie kontroli, zwiększenie wydajności i maksymalne wykorzystanie każdego sukcesu.

Każda konkretna potrzeba biznesowa, w każdy szczególny sposób — doświadczenie Capgemini pomaga kształtować potężne platformy i aplikacje Oracle w celu ich dostosowania do indywidualnych okoliczności, dostarczając skuteczne rozwiązania.

Technologia Oracle, nasze know-how i wizja naszych klientów. To biznes z wyobraźnią.

Jak możemy Ci pomóc?

Zmienia się tempo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pomagamy firmom przekształcać się odpowiednio do potrzeb gospodarki cyfrowej.

W tym celu korzystamy z naszej wiedzy fachowej w zakresie kompleksowego i w pełni zintegrowanego pakietu rozwiązań Oracle ERP Cloud i Oracle NetSuite Cloud. Dostosowujemy je w ten sposób, by zapewniać jak najwięcej korzyści. Na szereg plusów moga liczyć także klienci korzystając z naszej oferty Manufacturing Advantage, stworzonej specjalnie dla producentów. Łączy ona w sobie zaawansowane możliwości branżowego rozwiązania Fusion SCM Cloud firmy Oracle oraz branżowych akceleratorów i IP firmy Capgemini — w celu przyspieszenia procesu adaptacji do chmury.

Ponadto, dzięki naszym rozwiązaniom HR Advantage, pomagamy klientom we wdrażaniu sztucznej inteligencji w dziale kadr. Bazując na wiodącej na rynku platformie Oracle Cloud HCM, nowe rozwiązanie oparte na AI łączy strategiczne wnioski z przyspieszoną metodyką, dzięki czemu klienci mogą zacząć osiągać wymierne rezultaty, korzystając z najnowszych technologii kadrowych — w szybkim tempie i długoterminowo.

Prawdziwa wartość. Wartość, z której nasi klienci korporacyjni skorzystają nie tylko w danym momencie, ale także w przyszłości.

Nasza współpraca z firmą Oracle przebiega owocnie od ponad 25 lat. Uzyskaliśmy certyfikaty Oracle Partner Network, w tym Oracle Platinum Partner, Oracle Cloud Premier, Oracle Cloud Managed Service Provider oraz Oracle Cloud Excellence Implementer. Zdobyliśmy dziesiątki nagród Oracle, w tym nagrodę Oracle Partner of the Year EMEA Award za Infrastrukturę Oracle Cloud (OCI) w 2020 r.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i wiemy, że razem mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Co możemy więc zrobić dla Twojej firmy? Pomagamy przedsiębiorstwom wykorzystać technologię do transformacji i rozwoju, łącząc cele biznesowe z wyobraźnią. W ten sposób wspieramy naszych klientów w ciągłej transformacji i dążeniu do innowacji w oparciu o branżowe rozwiązania do optymalizacji biznesowej.

Co oferujemy

Niepewność rynku, spowodowana pandemią COVID-19 i innymi siłami rynkowymi, wymaga od producentów odpowiedniego nadzoru i kontroli nad działaniami w ramach łańcucha dostaw.

Dzięki temu producenci mogą reagować na nagłe zmiany popytu i podaży, podtrzymując zadowolenie klientów bez zbędnych kosztów, ryzyka i zakłóceń.

Dzięki naszemu wspólnemu rozwiązaniu opracowanemu wraz z firmą Oracle producenci mogą stać się bardziej odporni. A wszystko dzięki platformie, która poprawia wgląd w łańcuch dostaw, wydajność procesów i sprawność biznesową, jednocześnie wspierając ciągłe innowacje w całym łańcuchu wartości produkcji.

Aby osiągnąć cele biznesowe i pozwolić pracownikom na osiągnięcie szczytowej wydajności, klienci potrzebują zwinnej i szybko reagującej funkcji HR.

Wraz z firmą Oracle pomagamy klientom z różnych branż we wdrażaniu sztucznej inteligencji w dziale kadr (HR intelligence) dzięki rozwiązaniom opartym na danych, wspieranym przez wiodące na rynku technologie chmurowe, które są zgodne z szerszą strategią biznesową klientów.

Nasze rozwiązanie HR Advantage pomaga klientom rozwijać się na niepewnym rynku, poprzez:

Przekształcenie działu kadr w strategiczny czynnik usprawniający działalność biznesową dzięki elastycznemu modelowi operacyjnemu, który wyznacza jasną wizję popartą wydajnymi operacjami cyfrowymi

Udzielanie im pomocy w wygrywaniu „wojny o najlepiej wykwalifikowanych pracowników” na konkurencyjnym rynku poprzez przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych specjalistów dzięki jasnym procesom nagradzania, które są zgodne z celami biznesowymi.

Umożliwienie zwiększenia wydajności biznesowej dzięki podejściu zorientowanemu na człowieka poprzez dbałość o szczęście i zdrowie pracowników, przy jednoczesnym zwiększaniu ich możliwości i ich wspieraniu.

We operate with Oracle ERP Cloud to provide collaborative tools to improve financial productivity and control at a lower cost.

Możemy pomóc klientom z różnych branż w osiągnięciu szczytowej wydajności — dzięki usługom w chmurze, integracji obsługi mobilnej, wbudowanej funkcjonalności społecznościowej, natywnej inteligencji biznesowej, nowoczesnemu interfejsowi użytkownika i wielu innym funkcjom.

Our 50/50 approach overcomes all common challenges for businesses across industries adopting a cloud first strategy.

Bez względu na zakres transformacji biznesowej — minimalny lub całkowity — migracja z platformy EBS do Oracle Cloud Infrastructure zachowuje procesy biznesowe o znaczeniu krytycznym i pozwala klientom zmniejszyć nakłady na wdrożenie o co najmniej 50% oraz stworzyć środowisko gotowe do produkcji w ciągu zaledwie 50 dni.

Nasza specjalistyczna wiedza branżowa

Technologia nie jest uniwersalna. Współpracujemy z firmą Oracle w celu wykorzystania wspólnych rozwiązań dla kluczowych sektorów przemysłu, takich jak produkcja przemysłowa, motoryzacja, przemysł lotniczy i obronny oraz handel detaliczny — i dostosowujemy je do potrzeb naszych klientów.

Produkcja, motoryzacja, lotnictwo i obrona

Ułatwiamy wgląd w planowanie łańcucha dostaw, serwicyzację i funkcje, takie jak produkcja addytywna, Connected Factory i mechanizmy Digital Twin — co prowadzi do redukcji kosztów, czasu cyklu realizacji i czasu transakcji oraz usprawnienia logistyki i zwiększenia możliwości gospodarki materiałowej i kompleksowej obserwacji.

  Handel detaliczny

  Naszym klientom z branży detalicznej umożliwiamy przeniesienie przetwarzania dużych ilości danych na platformę SCM Cloud, co skutkuje znaczną redukcją kosztów konserwacji i wsparcia oraz lepszym wglądem dzięki udoskonalonym raportom, analityce i pulpitom nawigacyjnym.

   Nagrody i wyróżnienia

   Nagrody Oracle w 2020 r.

   Otrzymaliśmy nagrodę Oracle Partner of the Year EMEA Award za Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dowiedz się więcej o tej i innych nagrodach oraz wyróżnieniach od naszych partnerów technologicznych.