majesco

Dynamiczne wprowadzanie innowacji i cyfrowych możliwości nowej generacji w całym łańcuchu wartości branży ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciele muszą być sprawni, elastyczni i przygotowani do tworzenia funkcji opartych na danych, które zapewniają hiperspersonalizowaną obsługę. Capgemini i Majesco napędzają innowacje technologiczne i transformację operacyjną, aby pomóc klientom we wprowadzeniu fundamentalnych zmian niezbędnych do spełnienia oczekiwań ich własnych klientów. Celem naszych działań jest również pomoc w utrzymaniu konkurencyjności na zmieniających się rynkach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń rentalnych (L&A), świadczeń grupowych oraz ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych (P&C).

Razem wnosimy dogłębną wiedzę branżową i cyfrową, aby pomóc ubezpieczycielom w opracowaniu kompleksowej strategii cyfrowej i planu transformacji, który przyspieszy innowacje i napędzi zrównoważony wzrost. Wdrożona przez Capgemini technologia nowej generacji firmy Majesco oferuje zalety opartej na chmurze, nowoczesnej, otwartej architektury API, która wspiera szybką integrację w celu zwiększenia szybkości, sprawności, innowacyjności i skali.

Czym się zajmujemy

Zapewniamy integrację i wdrożenie systemów Majesco L&A oraz pakietów Group Core Suite i Majesco P&C Core Suite, a także innych rozwiązań lokalnych. Możemy to zrobić w chmurze prywatnej lub publicznej, zapewniając jednocześnie większą wydajność przepływu pracy.

Usługi BPO i zarządzane usługi IT umożliwiają ubezpieczycielom migrację istniejących platform do Majesco L&A i pakietu Group Core Suite w środowisku Capgemini. Poprawia to wydajność procesów niezwiązanych z podstawową działalnością i pozwala ubezpieczycielom skupić się na kluczowych kompetencjach biznesowych.

Oferujemy kompleksowe zewnętrzne usługi administracyjne, aby pomóc ubezpieczycielom w obniżeniu ogólnych kosztów administracyjnych, poprawieniu obsługi klientów i agentów oraz skróceniu czasu wprowadzania na rynek nowych produktów.

Współpraca Capgemini i Majesco

Budujemy solidne partnerstwo, aby pomóc ubezpieczycielom szybciej wdrożyć strategię cyfrowej transformacji.