Przejdź do Treści

Profil firmy

Capgemini to wielokulturowa firma zatrudniająca ponad 350.000 pracowników w ponad 50 krajach.

Grupa Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 350 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej Grupa cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Ład korporacyjny

Szczegóły dotyczące globalnych struktur i zarządu firmy.

Zespół zarządzający

Główni dyrektorzy firmy.

Dane finansowe

Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 można znaleźć tutaj.

Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 można znaleźć tutaj.

Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 można znaleźć tutaj.

Usługi biznesowe

Przegląd naszych usług doradczych, technologicznych i innych usług.

Ekspertyza branżowa

Informacje o wiedzy eksperckiej w poszczególnych sektorach.

Społeczna odpowiedzialność

Informacje na temat odpowiedzialności społecznej oraz wartościach naszej firmy.